Wetenschappelijke publicatie

Het berekenen, verifiëren en corrigeren van radarneerslagsommen

R.M. van Westrhenen

Het KNMI beschikt over twee neerslagradars van het type Gematronic C-band Doppler radar, opgesteld in De Bilt en Den Helder. De door deze radars itgezonden microgolven worden door regendruppeltjes gereflecteerd en weer ontvangen. De intensiteit van de gereflecteerde staling word door middel van een semi empirische relatie omgerekend in de neerslagintensiteit. Operationeel word er elke 5 minuten een neerslagintensiteitbeeld bepaald. Het achtereenvolgens vertonen van deze 5 minuten beelden geeft een overzicht van de neerslag en verplaatsing van de neerslag boven Nederland en omgeving, en word vaak in de weersverwachting op televisie getoond.

Door deze 5 minuten neerslagintensiteitbeelden te sommeren is het mogelijk om de hoeveelheid neerslag over een periode van een veelvoud van 5 minuten te berekenen. Door de radarneerslagsom te vergelijken met de corresponderende neerslagmetingen aan de grond is het mogelijk de kwaliteit van de radarneerslagsommen te bepalen. Verificatie van radameerslag met neerslagmetingen aan de grond heeft een aantal structurele fouten in radareerslagsommen aangetoond. De grootste fouten zijn de afstandsafhankelijke, neerslaghoeveelheidafhankelijke, tijdsafhankelijke, richtingsafhankelijke en de fout veroorzaakt door grondecho's.

De fout in de neerslagwaarde veroorzaakt door het sommeren van grondecho's kunnen envoudig wit de neerslagsom worden gefilterd. De overige fouten kunnen worden gecorrigeerd door de fout als functie van de afstand, neerslaghoeveelheid, tijd en richting af te leiden, en de neerslagsommen met de inverse van deze functies te corrigeren. Met behulp van en regressievergelijking kunnen de verschillende fouten gelijktijdig worden gecorrigeerd. Door deze regressievergelijking voor ieder dag af te leiden over de daaraan voorafgaande periode worden de fouten in de neerslagsommen verder verkleind.

Door het combineren van de afzonderlijk gecorrigeerde radareerslagsommen van de radars in De Bilt en Den Helder word voor heel Nederland een optimale neerslagsom bepaald.

Bibliografische gegevens

R.M. van Westrhenen. Het berekenen, verifiëren en corrigeren van radarneerslagsommen
KNMI number: TR-253, Year: 2003, Pages: 30

Download volledige publicatie

download PDF (1,86 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties