Wetenschappelijke publicatie

Het KNMI-programma Hisklim (Historisch Klimaat)

Theo Brandsma, Frits Koek, Hendrik Wallbrink, Günther Können

Het KNMI heeft een grote achterstand bij het digitaliseren, bewerken, beschik-baar stellen en beheren van historische klimaatdata. In dit rapport wordt deze achterstand gedetailleerd beschreven. Daarnaast worden oplossingrichtingen aangereikt en worden prioriteiten gesteld. De daadwerkelijke uitwerking van HISKLIM vindt plaats in afzonderlijk van dit rapport op te stellen projectplan-nen.

Lange historische klimaatreeksen van een hoge kwaliteit en databases zijn vooral nodig om duidelijkheid te krijgen over antropogene klimaatverandering in relatie tot natuurlijke klimaatvariabiliteit. Wereldwijd wordt de vraag naar dergelijke reeksen en databases, met hoge tijdsresolutie, dan ook steeds groter. Daarnaast groeit het besef dat het belangrijk is deze gegevens via een goed toegankelijk medium, zoals internet, publiek ter beschikking te stellen. De twee belangrijkste doelstellingen van HISKLIM zijn hiermee nauw verweven: (1) het verbeteren van de kwaliteit van bestaande lange historische klimaatreeksen en databases; en (2) het op een gebruikersvriendelijke manier publiek ter beschikking stellen van historische klimaat data (data-infrastructuur). Daarnaast spelen data-rescue en data-archivering een belangrijke rol.

Bibliografische gegevens

Theo Brandsma, Frits Koek, Hendrik Wallbrink, Günther Können. Het KNMI-programma Hisklim (Historisch Klimaat)
KNMI number: KNMI-publicatie-191, Year: 2000, Pages: 72

Download volledige publicatie

download PDF (1,9 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties