Wetenschappelijke publicatie

Hoe warmen broeikasgassen de aarde op? Deel 1: directe stralingseffecten

GJ van Oldenborgh, R van Dorland, P Siegmund

Er zijn veel manieren om het versterkte broeikaseffect te beschrijven, variërend van `een dekentje om de aarde' in het Jeugdjournaal tot wetenschappelijke artikelen met stapels formules waarin alle details exact worden beschreven. Met dit artikel proberen we een tussenweg te vinden, een beschrijving zonder formules die toch zo dicht mogelijk bij de natuurkunde staat. We laten zo veel mogelijk niet-essentiële details weg. Hoe werkt het nu echt? In 5 stappen is het versterkte broeikaseffect te verklaren.

Bibliografische gegevens

GJ van Oldenborgh, R van Dorland, P Siegmund. Hoe warmen broeikasgassen de aarde op? Deel 1: directe stralingseffecten
published, KNMI Kenniscentrum, 2010

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties