Wetenschappelijke publicatie

Inspelen op verandering; Naar een robuste en flexibele strategie voor waterbeheer

P Valkering, A Offermans, M van Lieshout, N Rijkens, R van der Brugge, M Haasnoot, H Middelkoop, W van Deursen, J Beersma, H Buiteveld, K Volleberg

Het project ‘Perspectieven in Integraal Waterbeheer’ gaat over het ontwikkelen van een nieuw type scenario’s voor waterbeheer. In deze scenario’s is aandacht voor diverse onzekere ontwikkelingen (klimaat, ruimte, economie enzovoort), en ook expliciet aandacht voor mogelijke ontwikkelingen van maatschappelijke perspectieven. Dus hoe kunnen maatschappelijke denkbeelden, normen en waarden veranderen, en wat betekent dat voor het waterbeheer? We proberen hiermee nieuwe methoden te ontwikkelen voor het omgaan met onzekerheid, en omgaan met perspectieven en perspectiefveranderingen in de maatschappij.

Het Perspectieven project is uitgevoerd door een consortium van ICIS, Universiteit Utrecht, Deltares, Carthago Consultancy, KNMI, RIZA, Pantopicon en DRIFT. Het project werd gefinancierd vanuit het BSIK programma Leven met Water, met bijdragen van RIZA en de EU projecten Matisse en NeWater. Het project had een looptijd van ruim 1 jaar en had het karakter van een eerste verkenning, een pilotstudie, als opmaat voor vervolgonderzoek. Inmiddels is bekend dat dit vervolgtraject gerealiseerd gaat worden binnen het R&D programma van Deltares.

Het eerste projectjaar werd door ons gezien als een experiment. Hierbij is het proces van scenario-ontwikkeling in vogelvlucht doorlopen voor beleidscasus van de Maas. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit experiment op hoofdlijnen. Voor meer informatie wordt verwezen naar een tweetal achtergrondrapportages (Haasnoot, Van Deursen, & Middelkoop, 2007; Valkering, Offermans, Van Lieshout, Rijkens, & Van der Brugge, 2007) en de verslagen van de vier uitgevoerde werkateliers (Offermans & Valkering, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d). Het rapport is vooral bedoeld voor wetenschappers en beleidsmakers met een interesse in de sociaal-maatschappelijke aspecten van het waterbeheer. Het rapport reflecteert ‘work in progress’, dus alle feedback en commentaar wordt zeer op prijs gesteld.

Bibliografische gegevens

P Valkering, A Offermans, M van Lieshout, N Rijkens, R van der Brugge, M Haasnoot, H Middelkoop, W van Deursen, J Beersma, H Buiteveld, K Volleberg. Inspelen op verandering; Naar een robuste en flexibele strategie voor waterbeheer
Year: 2008

Download volledige publicatie

download PDF (1,69 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties