Wetenschappelijke publicatie

Integraal Waterbeheer - kritische zone & onzekerheden Integraal hoofdrapport

PNM Schipper, R van Ek, G Oude Essink, MF van Geer, E Simmelink, P Janssen, J van der Sluijs, J Bessembinder, M Faneca Sanchez, E van Baaren, A Groot, JG Kroes, I Supit, A Bakker, JP Mol

In het kader van het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) is in 2011 het NMDC innovatieproject “Integraal waterbeheer – van kritische zone tot kritische onzekerheden” gestart (www.nmdc.eu). Dit project heeft tot doel om de modellen voor bodem, water, vegetatie en klimaat)verandering) door samenwerking beter te integreren en beter geschikt te maken om effecten van klimaatverandering te berekenen. Naast het koppelen van modellen, het versterken van de samenwerking tussen de NMDC partners (PBL, Deltares, Alterra, TNO en KNMI), en het versterken van de relatie tussen modelontwikkeling en modelgebruik is specifieke aandacht besteed aan het omgaan met onzekerheden. Dit ter ondersteuning van het regionale besluitvormingsproces in relatie tot klimaatverandering. Er zijn twee cases onderscheiden, een case te Walcheren die gekozen is als pilotgebied voor laag Nederland met een focus op landbouw en verzilting, en een case in de Baakse Beek die als pilotgebied is gekozen voor hoog Nederland met focus op landbouw en natuur in relatie tot de waterhuishouding. Dit rapport behandelt integraal de resultaten van het innovatieproject. De resultaten van beide cases zijn specifiek opgenomen in een NMDC deelrapport voor de Baakse Beek (van Ek et al., 2012) en voor Walcheren (Oude Essink et al., 2012).

Bibliografische gegevens

PNM Schipper, R van Ek, G Oude Essink, MF van Geer, E Simmelink, P Janssen, J van der Sluijs, J Bessembinder, M Faneca Sanchez, E van Baaren, A Groot, JG Kroes, I Supit, A Bakker, JP Mol. Integraal Waterbeheer - kritische zone & onzekerheden Integraal hoofdrapport
Year: 2012

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties