Wetenschappelijke publicatie

Interactie tussen Hemel en Aarde

BJJM van den Hurk

Het klimaat beïnvloedt de staat van het land. Ook in de meteorologie beïnvloeden atmosferische klimaatprocessen
de toestand van het land: neerslag, wind, luchtvochtigheid,
ze zijn van invloed op hoe nat het land is, of hoe warm, of bevroren. Maar andersom heeft het land ook een duidelijke invloed op de atmosfeer: water, straling, en warmte vinden ook hun weg naar boven. Bij een dergelijke tweezijdige beïnvloeding spreekt men van terugkoppeling, of feedback. En die feedback is er deels verantwoordelijk voor dat bijvoorbeeld droge perioden in de zomer lang aan kunnen houden. Maar begrijpen we wel goed hoe het werkt? Weten we wel hoe we die terugkoppelingen in een klimaatmodel moeten stoppen? Zijn projecties met die klimaat-
modellen voor ons toekomstig klimaat wel betrouwbaar?
En hoe moeten we naar deze terugkoppeling kijken in het wetenschappelijk
klimaatonderzoek? De oratie gaat in op deze vragen.

Bibliografische gegevens

BJJM van den Hurk. Interactie tussen Hemel en Aarde
Year: 2007, ISBN: 978-90-393-4618-1, Pages: 24

Download volledige publicatie

download PDF (240 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties