Wetenschappelijke publicatie

Introductie van nieuwe temperatuurvergelijkingen in de Korte Termijn Gids

JB Wijngaard, CJ Kok, D Vogelezang

De korte termijn gids (KTG) is al een groot aantal jaren beschikbaar voor de weerdienst. De gids levert statistische verwachtingen voor dag 0 en dag 1 voor een zestal stations in Nederland. Deze stations zijn De Bilt, De Kooy, Vlissingen, Eelde, Twente en Beek. De gids is gebaseerd op modeluitvoer van het ECMWF eventueel aangevuld met recente waarnemingen. De KTG draait kort na binnenkomst van de ECMWF serie en is in de praktijk kort na middernacht beschikbaar. De grootheden waarvoor verwachtingen geleverd worden, zogenaamde predictands, zijn in stappen van 6 uur beschikbaar. Meer details worden gegeven in hoofdstuk twee.

De gidsvergelijkingen voor de 2-meter temperatuur dateren van 1995. Deze vergelijkingen zijn ontwikkeld op de ECMWF gegevens (plus relevante waarnemingen) van de drie jaren daarvoor. Doordat het Europees Centrum model sinsdien vele veranderingen heeft ondergaan werd het dan ook de hoogste tijd voor een update. Een andere reden was het feit dat in de toekomst de gids zou moeten draaien op HIRLAM uitvoer, waarvan er 4 runs per dag beschikbaar zijn. HIRLAM is nog niet gebruikt omdat een kwalitatief goede reeks nog te kort was. Als tussenstap is de korte termijn gids zodanig aangepast dat er 4 keer per dag een nieuwe gidsverwachting voor dag 0 en dag 1 gemaakt wordt, die alle 4 gebaseerd zijn op dezelfde ECMWF run, maar met gebruikmaking van steeds andere, meest recente waarnemingen. Deze nieuwe versie van de KTG die 4 maal per dag draait met nieuwe temperatuurvergelijkingen wordt in dit stuk ook wel de KTG4pd genoemd, als onderscheid met de “oude” KTG. Op de KTG4pd wordt nader ingegaan in hoofdstuk 3.

Dit rapport concentreert zich volledig op de kwaliteit van de 2-meter temperatuurverwachtingen van de oude zowel als de nieuwe KTG; andere predictands worden niet besproken. Uit jaarlijkse verificatie van de oude KTG blijkt dat voor alle seizoenen de gidstemperaturen in vergelijking met de Debav verwachtingen voor 00 en 06 UTC (de enige tijdstippen waarvoor Debav verificatiegegevens ons ter beschikking staan) gelijk tot (veel) beter scoren. De veranderde ECMWF uitvoer is echter voldoende reden om de vergelijkingen toch aan te passen. Een uitvoerige verificatie wordt gegeven in de hoofdstukken 4 en 5. De presentatie van de gids via het KNMI intranet komt aan de orde in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden nog enkele slotopmerkingen gemaakt.

Bibliografische gegevens

JB Wijngaard, CJ Kok, D Vogelezang. Introductie van nieuwe temperatuurvergelijkingen in de Korte Termijn Gids
Year: 1998, Pages: 0

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties