Wetenschappelijke publicatie

Inzicht in extreme neerslag in de stad op basis van langjarige radardatasets met veel ruimtelijk detail

A Overeem

Extreme neerslag in de stad kan voor aanzienlijke wateroverlast zorgen. Om meer inzicht in het functioneren van het rioolstelsel en de bovengrondse ruimte bij hevige regen te krijgen, kan het nuttig zijn een extreme neerslaggebeurtenis en haar gevolgen te bestuderen. Hiertoe bieden twee recent opgebouwde klimatologische radardatasets nieuwe mogelijkheden. Deze reeksen over de perioden 1998-2012 (6 km2 vakken) en 2009-2012 (1 km2 vakken) geven landsdekkende neerslaginformatie met veel ruimtelijk detail. In dit artikel analyseren we deze gegevens om meer inzicht te krijgen in het optreden van extreme neerslag in Nederland, in het bijzonder in stedelijk gebied. Aan bod komen de gemiddelde frequentie van extreme neerslag per jaar, de meest extreme neerslaggebeurtenissen en de frequentie van extreme neerslag per gemeente. De resultaten bieden ruimte voor een andere benadering van extreme neerslag in de stad.

Bibliografische gegevens

A Overeem. Inzicht in extreme neerslag in de stad op basis van langjarige radardatasets met veel ruimtelijk detail
Year: 2014

Download volledige publicatie

download PDF (9,68 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties