Wetenschappelijke publicatie

Juli en september beide warmste in zeker drie eeuwen: hoe groot is de kans in het warmer wordende klimaat?

De herhalingstijden van julitemperaturen 1901-2005 met GPD fit over de warmste 20% met 95% onzekerheidsband in een onveranderend klimaat
GJ van Oldenborgh

September 2006 is met een gemiddelde temperatuur van 17,9°C (tegen 14,2°C normaal) de warmste septembermaand in drie eeuwen. Juli was ook al extreem warm, met 22,3°C (tegen normaal 17,4°C) ook de warmste in drie eeuwen. Hoe groot is de kans op zulke extreme maanden?

In een onveranderend klimaat zijn twee van zulke uitschieters in één jaar hoogst onwaarschijnlijk. De opwarming van Nederland maakt een extreem warme maand een stuk waarschijnlijker, maar zelfs als je de reeds waargenomen opwarming van 1°C tot nu toe in rekening brengt blijft dit gebeuren een zeldzaamheid. Dat wijst er op dat de warme extremen zich in de zomer en nazomer mogelijk sneller opwarmen dan het gemiddelde. Dit effect staat ook in de KNMI'06 scenario's, maar dan voor de warmste zomerdag. In dit artikel schatten we de kans op de waargenomen temperatuur in juli en september in een onveranderend klimaat, een klimaat waarin alle temperaturen even hard stijgen, en een klimaat waar de warmste maanden sneller opwarmen.

Bibliografische gegevens

GJ van Oldenborgh. Juli en september beide warmste in zeker drie eeuwen: hoe groot is de kans in het warmer wordende klimaat?
Journal: KNMI Kenniscentrum, Year: 2006

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties