Wetenschappelijke publicatie

Klimaateffectschetsboek Zuid-Holland

J Bessembinder, et al.

Klimaatschetsboek met als bijdrage van het KNMI informatie over ruimtelijke patronen van klimaatvariabelen in het huidige klimaat en in de toekomst onder de verschillende KNMI'06 klimaatscenario's (2050). Verder informatie over de mogelijke afgeleide effecten van klimaatverandering op o.a. landbouw, natuur, recratie, waterbeheer, etc.

Bibliografische gegevens

J Bessembinder, et al.. Klimaateffectschetsboek Zuid-Holland
Year: 2007

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties