Wetenschappelijke publicatie

LDUR Lightning Detection endUser Requirements

H Beekhuis, A Kraai

Doel van het project LDUR was het vaststellen van eindgebruikerseisen (EndUser Requirements) met betrekking tot bliksemdetectie en deze vertalen naar de instrumentele en functionele eisen die het KNMI stelt aan bliksemdetectie voor de periode 2011-2020.

In het kader van dit project zijn gebruikerseisen geïnventariseerd en is een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn vertaald in aanbevelingen. De gebruikerseisen zijn vastgesteld door het afnemen van interviews. Deze eisen zijn per toepassing samengevat en waar mogelijk vertaald naar meetbare grootheden.

Inzage in dit interne rapport in overleg met de auteur.

Bibliografische gegevens

H Beekhuis, A Kraai. LDUR Lightning Detection endUser Requirements
KNMI number: IR-2010-2, Year: 2010, Pages: 54

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties