Wetenschappelijke publicatie

Lotos-Euros v1.6: bias-correctie voor PM10

MS de Ruyter de Wildt, H Eskes

Voor de operationele luchtkwaliteitverwachting van het RIVM, TNO en het KNMI is er een nieuwe versie van het chemie-transportmodel Lotos-Euros ontwikkeld, versie 1.6. Doordat Lotos-Euros, net als alle chemie- transportmodellen, niet alle bronnen en componenten van PM10 beschrijft, berekent het systematisch te lage PM10-concentraties. Om deze systematische afwijking te verkleinen, kan er een lineaire correctie worden toegepast die gebaseerd is op een regressie tussen metingen en modelwaarden (Manders e. a., 2009). In dit verslag wordt de bias-correctie voor versie 1.6 van Lotos-Euros beschreven. Deze correctie is op dezelfde manier bepaald als de correcties die eerder bepaald zijn voor de versies 1.3 en 1.4 van Lotos-Euros (resp. De Ruyter de Wildt e.a., 2010 en De Ruyter de Wildt e.a., 2009). De hier gepresenteerde bias-correctie voor versie 1.6 is bepaald door, voor de periode 2003 t/m 2007, daggemiddelde PM10-concentraties te berekenen en deze te vergelijken met gemeten concentraties. Dit is gedaan voor het grote modeldomein van Lotos-Euros, dat een resolutie heeft van 25 km. Voor de versies 1.3 en 1.4 is een periode van slechts één jaar gebruikt en is de correctie bepaald voor zowel het grote als het kleine modeldomein. De metingen zijn afkomstig van stations van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM, waarvan alleen de stations van het type “regionaal” gebruikt zijn. Deze zijn landelijk gelegen, waardoor er geen grote emissiebronnen in de buurt zijn en de ruimtelijke variabiliteit die bemonsterd wordt redelijk overeenkomt met de resolutie van Lotos-Euros.

Bibliografische gegevens

MS de Ruyter de Wildt, H Eskes. Lotos-Euros v1.6: bias-correctie voor PM10
Year: 2010

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties