Wetenschappelijke publicatie

Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor PM10 en bias-correctie

MS de Ruyter de Wildt, H Eskes

Conclusies

Bias-correctie:
- De bias-correctie voor PM10 voor v1.7 heeft een sterkere seizoensafhankelijkheid dan de bias-correcties van vorige modelversies. Dit verschil wordt veroorzaakt door het gebruik van de module eqsam in plaats van isorropia. De grotere jaarlijkse gang wordt goed beschreven door de bestaande parametrisatie.
- De resultaten bevestigen dat eqsam vergelijkbare resultaten oplevert als isorropia; eqsam heeft de voorkeur omdat het parallel gedraaid kan worden. Vanwege de meer variabele bias-correctie bij eqsam lijkt het echter nuttig om te onderzoeken of de nieuwe versie van isorropia wel parallel gedraaid kan worden.
- De gemiddelde bias-correctie die moet worden toegepast is iets groter dan bij eerdere modelversies.
- De bias-correctie y=bx zorgt voor een groot dynamisch bereik, waardoor overschrijdingen vrij goed voorspeld worden maar lagere waarden onderschat worden. Dit laatste zorgt voor een negatieve resterende bias en een grotere RMSE. Dit is bij v1.7 en v1.6 meer het geval dan bij v1.3.
- Een bias-correctie met de vorm y=a+bx verkleint de resterende bias en de RMSE, maar zorgt voor een
slechtere voorspelling van overschrijdingen.
- Een regressie op basis van meting=f(model) resulteert in een grotere bias-correctie en (al met al) slechtere validatieresultaten dan een regressie op basis van model=f(meting). De laatste is tot nu toe steeds gebruikt voor de bias-correctie.

Validatie:
- Met bias-correctie presteert v1.7, vergeleken met v1.6, beter wat betreft de correlatie, vergelijkbaar wat betreft de RMSE en slechter wat betreft de bias. Vergeleken met PROPART zijn de correlatie en de RMSE beter, maar de bias is slechter.
- De overschrijding van twee verschillende drempelwaarden wordt door v1.7 (met de bias-correctie) beter gemodelleerd dan PROPART en de eerdere versies van Lotos-Euros dat doen. Het aantal gemodelleerde overschrijdingen komt redelijk overeen met de waarnemingen en de CSI is relatief hoog.

Zeezout:
- De veel te hoge zeezoutpieken die optraden in v1.6 tijdens harde wind boven zee zijn veel kleiner in v1.7.
- Wat in v1.7 resteert van deze pieken verdwijnt helemaal als de bias-correctie niet wordt toegepast op zeezout. Dit bevestigt de conclusie van Vincent Kamphuis dat de bias-correctie niet op zeezoutcomponent van PM10 toegepast hoeft te worden.
- Het wel of niet toepassen van de bias-correctie op zeezout levert al met al ongeveer even goede validatieresultaten op.

Bibliografische gegevens

MS de Ruyter de Wildt, H Eskes. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor PM10 en bias-correctie
Year: 2011

Download volledige publicatie

download PDF (351 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties