Wetenschappelijke publicatie

Meteorologie op zee - beknopte handleiding voor waarnemingen op zee

KNMI

Naar aanleiding van vragen van zeevarenden heeft het KNMI besloten om een beknopt (aanvullend) handboek voor waarnemingen op zee samen te stellen. Het doel bij het opstellen van het handboek was zoveel mogelijk rekening te houden met de wens van de gebruiker, de zeevarenden. Uit onderzoek op de Nederlandse VOS-vloot is naar voren gekomen welke onderwerpen in een nieuw handboek zeker niet mochten ontbreken.

Dit handboek is dan ook zoveel mogelijk naar wens van de gebruiker opgesteld. Dit om een hulpmiddel en tevens controlemiddel te hebben tijdens het waarnemen. Er is bewust voor gekozen om achterliggende theorie zoveel mogelijk buiten dit handboek te houden. Deze theorie staat immers uitvoerig beschreven in de meteorologische boeken die al aanwezig zijn aan boord van de schepen en zou het praktisch gebruik van dit handboek ontmoedigen. 

Bibliografische gegevens

KNMI. Meteorologie op zee - beknopte handleiding voor waarnemingen op zee
KNMI number: KNMI-publicatie-197, Year: 2001, Pages: 45

Download volledige publicatie

download PDF (6,18 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties