Wetenschappelijke publicatie

Mistdetectie en signalering (Programma Gevaarlijk Weer, Project Verwachtingen voor mist en lage stratus)

JP van der Meulen

Mist kan een regionaal maar ook zeer plaatselijk karakter hebben. Het landelijk meetnet met zichtmeters is niet fijnmazig genoeg om alle vormen van mist, die op land en ter zee optreden op directe wijze te detecteren. Mogelijk kan via indirecte technieken, bijvoorbeeld met behulp van (near)-real time waarnemingen vanuit satellieten en op waarnemingen gebaseerde ‘now-casting’ een betere mist signalering worden verkregen. Het accent hierbij ligt op het kunnen vaststellen van de feitelijke situatie, de werkelijkheid, al kunnen kansverdelingen een relevante rol spelen. Hiertoe geeft dit rapport een beeld van de eventuele mogelijkheden, waarbij er vanuit wordt gegaan dat er thans nog geen dergelijke applicaties voorhanden zijn. Hierbij is gedacht aan zowel in-situ metingen op de grond en in de bovenlucht en aan remote sensing metingen vanaf de grond en vanuit satellieten
Er is al veel ervaring opgedaan in het gebruik van waarnemingen en het toekennen van belang aan bepaalde variabelen onder bepaalde omstandigheden. Een overzicht van de vaardigheden die een rol spelen bij het verwachten en bepalen van mist is te vinden in bijlage 1, Methoden, die operationeel meteorologen kunnen gebruiken bij de Mistverwachting
In dit rapport wordt ingegaan op waarneem- en interpretatiemethoden gebaseerd op directe en indirecte metingen. Essentieel hierbij is dat niet een enkele methode op autonome wijze de benodigde informatie kan opleveren, maar dat de gehele verzameling van beschikbare of te ontwikkelen waarneemmethodes als een"over-redundant" systeem data levert dat na processing de informatie oplevert, bruikbaar voor de signalering van mist. Deze methodiek is beschreven in het Eumetnet rapport PWS/SCI ("Present Weather Systems - Science, Exploratory actions on automatic present weather observations"). De relatie tussen gebruik en waarnemingen is overigens niet eenduidig of van zelfsprekend. Zie daarvoor het kader over "Meten ≠ Weten".

Bibliografische gegevens

JP van der Meulen. Mistdetectie en signalering (Programma Gevaarlijk Weer, Project Verwachtingen voor mist en lage stratus)
KNMI number: IR-2007-04, Year: 2007, Pages: 28

Download volledige publicatie

download PDF (1,75 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties