Wetenschappelijke publicatie

Neerslagverandering in Europa tot nu toe groter dan verwacht

R van Haren, GJ van Oldenborgh, G Lenderink, W Hazeleger

In de vorige eeuw heeft de seizoensgemiddelde neerslag boven grote delen van Europa een duidelijke verandering ondergaan. De gemiddelde winterneerslag is toegenomen in grote delen van noordwest Europa, terwijl deze in zuid Europa juist is afgenomen. Tijdens de zomer is er vooral sprake geweest van een toename van neerslag aan de Europese westkust. Uit dit onderzoek naar neerslagtrends in klimaatsimulaties blijkt dat modellen de trends voor grote delen van Europa structureel onderschatten; de waargenomen trends zijn vaak groter.

Regionale klimaatmodellen aangedreven door waargenomen atmosferische circulatie en oppervlakte zeewatertemperaturen (SST) blijken echter veel beter in staat de waargenomen trends te reproduceren. Met een eenvoudig statistisch model onderzoeken we de invloed van de twee voorgeschreven factoren, grootschalige atmosferische circulatie en SST, op de neerslagtrends in Europa. Hieruit vinden we dat verandering in grootschalige atmosferische circulatie een belangrijke factor is geweest voor de trends in winterneerslag. De verandering in SST is vooral een belangrijke factor geweest voor de toename aan neerslag langs de Europese westkust.

Op dit moment is de oorzaak van de veranderingen in grootschalige circulatie en SST nog onduidelijk, waardoor het onzeker is of deze veranderingen ook in de toekomst door gaan zetten. Dit maakt het niet eenvoudig om de historische trends te extrapoleren naar de toekomst. Verder onderzoek naar de fysische mechanismen achter deze veranderingen is dan ook nodig om met meer vertrouwen toekomstige scenario voor neerslagveranderingen te kunnen maken.

Bibliografische gegevens

R van Haren, GJ van Oldenborgh, G Lenderink, W Hazeleger. Neerslagverandering in Europa tot nu toe groter dan verwacht
Journal: H2O, Year: 2012, First page: 42, Last page: 44

Download volledige publicatie

download PDF (3,68 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties