Wetenschappelijke publicatie

Overstortingsfrequenties en klimaatverandering

T Brandsma

In dit artikel wordt de klimaat-analoog methode gepresenteerd als een methode om grenzen aan te geven van mogelijke veranderingen in overstortingsfrequenties (osf's) van gemengde rioolstelsels door toekomstige klimaatveranderingen.
Onder de aanname dat de huidige relatie tussen osf en aantal dagen met neerslag boven een bepaalde drempelwaarde (afhankelijk van de dimensies van van het rioolstelsel) gelijk blijft, zijn voor een aantal analoge klimaten de osf's berekend. Voor stelsels die een theoretische osf hebben groter dan zo'n 7 x per jaar blijkt de ondergrens van de verandering in de osf te varieren tussen een afname van 15% en een toename van 30%. De bovengrens is een toename van zo'n 35 tot 135%. Deze veranderingen gelden uiteraard alleen voor de analoge klimaten die in deze studie gebruikt zijn. Echter, het lijkt redelijk te veronderstellen dat de hier gegeven analoge klimaten het gebied bestrijken waarbinnen een mogelijke toekomstige klimaatverandering zal liggen.

Bibliografische gegevens

T Brandsma. Overstortingsfrequenties en klimaatverandering
Journal: H2O, Volume: 26, Year: 1993, First page: 722, Last page: 727

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties