Wetenschappelijke publicatie

POTENTIËLE WIND UPDATE 2013 met nieuwe beschuttingsfactoren en metadata

Locaties in Nederland waar KNMI de wind meet.
IL Wijnant, A Stepek

Eens in de drie jaar worden bij het KNMI de beschuttingsfactoren (BF) berekend en indien nodig gewijzigd. BFs worden gebruikt om potentiële windreeksen te maken (vermenigvuldiging van de gemeten uurgemiddelde windsnelheid met de BF geeft de potentiële wind). BFs (of in het Engels ECF’s: Exposure Correction Factors) zijn een functie van windrichting (20 graden sector) en seizoen (winter/zomer) en worden berekend m.b.v. de vlaaganalyse van Verkaik (2000) (en daarvoor Wieringa) waarbij de maximale windstoot in het uur gedeeld door het uurgemiddelde windsnelheid een belangrijke rol speelt. Wever en Groen (2009) hebben de methode om de BFs te berekenen verbeterd door gebruik te maken van de 10 minuten gemiddelde en standaarddeviatie van de windsnelheid i.p.v. respectievelijk de uurgemiddelde windsnelheid en de maximale windstoot. Deze methode heet de sigma-analyse. Bovendien hebben zij een methode ontwikkeld om oude BFs berekend met de vlaaganalyse te "vertalen" naar BFs alsof ze met de sigma-analyse berekend zouden zijn. "Werkwijze fase 1" in dit rapport gaat over het afleiden van de potentiële wind m.b.v. de vlaag-analyse en "werkwijze fase 2" over het vervolgens omzetten van deze potentiële windreeksen in potentiële windreeksen alsof ze m.b.v. de sigma-analyse zouden zijn bepaald.

De huidige update van de BFs is uitgebreider en heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan normaal. We hebben de BFs van de meeste stations opnieuw berekend terug naar het jaar 2000 om te zien of geleidelijke veranderingen die tussen updates niet significant waren dat wel waren over een langere periode dan 3 jaar. Het was de bedoeling dat op 20110502 de Benschopcorrectie voor de 4 landstations (De Bilt, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen) uitgezet zou worden en met terugwerkende kracht zou worden teniet gedaan, maar dat laatste is niet gebeurd. Ook bleken er fouten te zitten in de uurlijkse metingen van de gemiddelde windsnelheid. Vooral deze laatste twee problemen hebben voor veel extra werk en een behoorlijke vertraging gezorgd. Een uitgebreide beschrijving van deze problemen is te vinden in bijlage 8.

Bibliografische gegevens

IL Wijnant, A Stepek. POTENTIËLE WIND UPDATE 2013 met nieuwe beschuttingsfactoren en metadata
KNMI number: IR-2014-03, Year: 2014, Pages: 67

Download volledige publicatie

download PDF (1,1 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties