Wetenschappelijke publicatie

SAFIR beeldproduct voor real-time gebruik

I Holleman

In het kader van het BIK project (Beelden Infrastructuur KNMI) werkt het KNMI aan de vernieuwing van de beelden infrastructuur. Hiertoe is de definitiestudie Vervanging IBDS uitgevoerd (VIBDS). In het BIK concept worden toeleverende datasystemen gescheiden gepositioneerd en wordt onder meer het bliksemdetectiesysteem SAFIR als apart front-end van het Omnivoor-beelden systeem gepositioneerd. In het kader van het BIK parapluproject is een deelproject opgestart voor de ontwikkeling en implementatie van een SAFIR interface voor Omnivoor-beelden. Dit project beoogt de ontwikkeling van een SAFIR beeldproduct voor real-time gebruik ter vervanging van datastroom via CRIS en op termijn ook van de gespecialiseerde SAFIR displays in weerkamer. Het SAFIR systeem levert eigen dataformaten af die vooralsnog op uiteenlopende manieren gebruikt worden voor verschillende toepassingen en door verschillende afnemende partijen. In de SAFIR interface zullen de localisatiegegevens op een eenduidige wijze worden omgezet in een beeldproduct dat kan worden opgeslagen in het KNMI HDF5 formaat. Omnivoor-beelden zal alleen beeldproducten volgens deze standaard accepteren en verwerken. Gebruikers en gebruikssystemen zullen vervolgens hun SAFIR beeldgegevens gaan afnemen via Omnivoor-beelden.

Bibliografische gegevens

I Holleman. SAFIR beeldproduct voor real-time gebruik
KNMI number: IR-2002-03, Year: 2002

Download volledige publicatie

download PDF (281 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties