Wetenschappelijke publicatie

Satellietwaarnemingen van groeiende concentraties stikstofdioxide boven China

J Kuenen, RJ van der A, E Meijer, D Peters, H Kelder

De Chinese economie is de laatste jaren explosief gegroeid met een verzevenvoudiging van het bruto binnenlands product tussen 1990 en 2004. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA en het Chinese ministerie van wetenschap (MOST) hebben in april 2004 het DRAGON programma opgestart om de veranderingen van het klimaat en het milieu ten gevolge van deze snelle groei te bestuderen met behulp van satellietgegevens. Het doel van DRAGON is tweeledig: het met behulp van satellietgegevens in kaart brengen van veranderingen in water, land en lucht ten gevolge van de snelle economische groei en tevens het verbeteren van de Chinees-Europese samenwerking in het aardobservatie-onderzoek. Het KNMI werkt binnen het DRAGON programma aan het AMFIC-project (Air quality Monitoring and Forecasting In China), waarbij de luchtkwaliteit in China geanalyseerd wordt aan de hand van een dataset van 10 jaar aan satellietgegevens van stikstofdioxide (NO2). NO2 is een belangrijk bestanddeel van zomersmog en wordt gevormd bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De satellietwaarnemingen tonen zoals verwacht een grote toename van de NO2 concentratie boven China. Door modelberekeningen is het mogelijk deze concentratietoename te herleiden tot een trend in de uitstoot van stikstofoxiden die gelijke tred houdt met de economische groei in China. Uit deze berekeningen blijkt bovendien dat de gevolgen zich niet beperken tot China, maar ook consequenties hebben voor de verandering van het mondiaal klimaat.

Bibliografische gegevens

J Kuenen, RJ van der A, E Meijer, D Peters, H Kelder. Satellietwaarnemingen van groeiende concentraties stikstofdioxide boven China
Journal: Meteorologica, Volume: 15, Year: 2006, First page: 29, Last page: 31

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties