Wetenschappelijke publicatie

Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen - Integratie van deelstudies

T. van Eck, B.B..T. Wassing (TNO-NITG), R.M.H.E. van Eijs (TNO-NITG)

TNO-NITG, TNO Bouw en het KNMI hebben de afgelopen twee jaar een aantal studies uitgevoerd, bedoeld om de aspecten die invloed hebben op het seismisch risico ten gevolge van bevingen, geïnduceerd door de olie- en gaswinning, systematisch in kaart te brengen en het risico op basis van de nu bekende kennis en gegevens te kwantificeren. De aanleiding voor deze studies is de nieuwe mijnbouwwet, die de mijnbouwmaatschappijen per 1 januari 2003 onder andere verplicht om een risico- analyse uit te voeren en een meetplan te presenteren alvorens toestemming te krijgen voor winning.

De studies presenteren de gezamenlijke state-of the-art kennis van geïnduceerde seismiciteit gebaseerd op 17 jaar continue waarnemingen door het KNMI, de verzamelde productiegegevens van de maatschappijen (vertrouwelijk, maar verplicht gedeponeerd bij TNO-NITG), de kennis van de diepe en ondiepe ondergrond van TNO- NITG en de bouwtechnische expertise van TNO Bouw.

In dit rapport worden de resultaten van drie verschillende deelstudies geïntegreerd en samengevat in de vorm van 6 kaarten. De nadruk van dit rapport ligt op de kwantificatie van de (kans op het optreden van) bodembeweging ten gevolge van geïnduceerde aardbevingen en de gebruiksmogelijkheden van de kaarten.

 

Bibliografische gegevens

T. van Eck, B.B..T. Wassing (TNO-NITG), R.M.H.E. van Eijs (TNO-NITG). Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen - Integratie van deelstudies
KNMI number: KNMI-publicatie-208, Year: 2004, Pages: 10

Download volledige publicatie

download PDF (502 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties