Wetenschappelijke publicatie

Simuleren van extreme piekafvoeren op de Rijn voor verschillende klimaatscenario's

A te Linde, J Aerts, A Bakker, J Kwadijk

De dijken langs de Nederlandse bovenrivieren zijn ontworpen om een afvoer te kunnen keren
die een overschrijdingskans heeft van 1/1250 per jaar. Deze afvoer wordt de maatgevende
afvoer genoemd. Onder de huidige omstandigheden is deze geschat op 16.000 m3/s bij Lobith
(Randvoorwaardenboek, 2006). Het bepalen van de grootte van een afvoer met een dergelijke
kleine kans van voorkomen is echter onzeker. Omdat we maar een relatief korte meetreeks van
afvoeren, ongeveer 100 jaar, tot onze beschikking hebben is de onzekerheid in de schatting
groot.
Met een veranderend klimaat is de verwachting dat wereldwijd de kans op extreme hoge afvoeren
toeneemt (Milly e.a., 2005, IPCC, 2007). Het overstromingsrisico neemt daarnaast toe door de
groei van de bevolking en economische activiteit. Omdat deze groei zich vooral afspeelt in
gebieden waar er gevaar voor overstromingen bestaat, zoals delta’s, wordt de toename van het
risico verder versterkt.
In dit artikel zijn meerder methoden beschreven om een schatting te maken van de kans op
extreme hoge afvoeren rond het jaar 2050 in het stroomgebied van de Rijn. Hierbij geven we
inzicht in de verschillen in de schattingen die ontstaan door op verschillende manieren de
klimaatscenario’s te gebruiken.

Bibliografische gegevens

A te Linde, J Aerts, A Bakker, J Kwadijk. Simuleren van extreme piekafvoeren op de Rijn voor verschillende klimaatscenario's
Journal: Stromingen, Year: 2010

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties