Wetenschappelijke publicatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

A Overeem, A Buishand, I Holleman, R Uijlenhoet

Kansverdelingen van extreme neerslag zijn doorgaans afgeleid van puntmetingen van regenmeternetwerken en gelden voor een locatie. In het waterbeheer is echter vaak de extreme gebiedsneerslag van belang. Die is voor een bepaalde herhalingstijd lager dan de extreme neerslag op een locatie in dat gebied voor dezelfde herhalingstijd. Door deze gebiedsreductie leiden de gangbare neerslagstatistieken tot een onderschatting van de herhalingstijd voor extreme gebiedsneerslag. Daarom is het noodzakelijk om de kansverdeling van extreme gebiedsneerslag te bestuderen. Dit is maar beperkt mogelijk met de netwerken van regenmeters in Nederland. Recent hebben het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit een elfjarige radardataset van neerslaghoeveelheden geanalyseerd. Hierdoor zijn nu neerslagwaarnemingen met een hoge resolutie in tijd en ruimte beschikbaar voor heel Nederland. Met behulp van deze dataset zijn kansverdelingen van extreme gebiedsneerslag afgeleid.

Bibliografische gegevens

A Overeem, A Buishand, I Holleman, R Uijlenhoet. Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland
Journal: H2O, Volume: 45, Year: 2012, First page: 29, Last page: 31

Download volledige publicatie

download PDF (4,41 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties