Wetenschappelijke publicatie

Temperatuurvergelijkingen voor de Middellange Termijn Gids - Ontwikkeling en verificatie over 2000

JB Wijngaard

Op het KNMI is sinds 1983 een meerdaagse gids (MDG) operationeel, die geldt voor dag 0 tot en met dag 5 voor station De Bilt (Lemcke en Kruizinga, 1984 en 1988). Hierin staan verwachtingen voor verschillende weerselementen zoals temperatuur, neerslag, zonneschijn, wind en onweer. De MDG wordt één keer per dag in de vroege ochtend gedraaid. In de operationele weerpraktijk bestaat een duidelijke behoefte aan een hogere resolutie in tijd (voor de eerstkomende dagen) en ruimte. Voor de korte termijn, dag 0 en 1, is de MDG daarom vervangen door de korte termijn gids, de KTG. Voor de temperatuur draait deze 4 keer per dag en voor 6 stations in Nederland (Wijngaard et al., 1998). Hierop aansluitend is voor dag 2 tot en met 5 de middellange termijn gids, de MTG, ontwikkeld. Ook deze is geregionaliseerd en draait één keer per dag, direct na de binnenkomst van het ECMWF model rond 01 UTC.
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de MTG-vergelijkingen voor de minimum- en maximumtemperatuur en de temperaturen op 00 en 12 UTC. De temperatuur-vergelijkingen zijn in eerste instantie gebaseerd op het deterministische model van het ECMWF. Daarnaast zijn vergelijkingen afgeleid waarbij ook gegevens van het Ensemble Prediction System (EPS) zijn gebruikt. De resulterende vergelijkingen, met en zonder EPS, zijn geverifieerd en worden onderling vergeleken. Ook wordt gekeken naar de prestaties ten opzichte van de MDG en de Direct Model Output (DMO) van het ECMWF model.

Bibliografische gegevens

JB Wijngaard. Temperatuurvergelijkingen voor de Middellange Termijn Gids - Ontwikkeling en verificatie over 2000
KNMI number: TR-243, Year: 2002, Pages: 24

Download volledige publicatie

download PDF (1,31 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties