Wetenschappelijke publicatie

The statistical mechanics of turbulent flows

w verkley

OZONE PROFILE MONITORING : EEN RAPPORT VOOR ESA
Michiel van Weele heeft zich van oktober 2014 tot en met februari 2015 beziggehouden met het schrijven van een rapport over Ozone Profile Monitoring. Het rapport is bedoeld voor en in opdracht van de European Space Agency (ESA). Uit het rapport komen aanbevelingen naar voren op basis waarvan ESA kan besluiten tot het selecteren van bepaalde satellietinstrumenten.
Ozone Profile Monitoring wil zeggen dat de verticale indeling van de ozonlaag in de gaten wordt gehouden via de opbouw van lange meetreeksen (monitoring). De hoeveelheid ozon in de ozonlaag (die zich in de stratosfeer bevindt) verandert. De maatschappij vraagt om het observeren van de dikte van de ozonlaag. Daar zijn instrumenten voor. Maar de maatschappij vraagt ook waardoor de ozonlaag verandert.
Sinds 1987 is er het Montreal protocol dat ervoor gezorgd heeft dat de hoeveelheid ozonafbrekende stoffen met name de laatste 15 jaar is teruggebracht. Factoren die de hoeveelheid ozon beïnvloeden zijn:
1- Ozon afbrekende stoffen (bijvoorbeeld drijfgassen)
2- Klimaatverandering
3- Vulkaanuitbarstingen
4- De zon
5- Luchtvervuiling, met name in de tropen

Met de ozone profile monitoring wordt de weging van deze factoren mogelijk gemaakt. Het project stelt de vragen: waarom monitoren we de ozonlaag? Wat monitoren we precies? Hoe doen we dat? Welke informatie behalve ozon is er nodig?
Het project vult aan op de huidige situatie waarin satellieten vooral de dikte van de ozonlaag meten en komt met antwoorden op de bovengestelde vragen. In het rapport van van Weele wordt beschreven wat er de komende tientallen jaren gedaan zou moeten worden. Het project is, zoals gezegd, betaald door ESA. In het rapport staat een samenvatting van de projectresultaten en worden aanbevelingen gedaan.

Bibliografische gegevens

w verkley. The statistical mechanics of turbulent flows
Journal: overige publicaties, Year: 2015

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties