Wetenschappelijke publicatie

Tien jaar Baseline Surface Radiationpdf Network (BSRN) in Cabauw

Knap, W. H. and C. van Oort

Langdurig meten kan spannende zaken aan het licht brengen. Zaken die we op voorhand niet wisten of konden weten. Een mooi voorbeeld daarvan zijn tijdreeksen van zonnestraling, gemeten op diverse plaatsen op aarde, die een duidelijke afname lieten zien over de periode 1950 – 1980 en juist weer een toename vanaf 1980. In populaire bewoordingen worden deze fasen met dimming en brightening aangeduid. De waargenomen trends hebben veel onderzoek in gang gezet en worden inmiddels in verband gebracht met veranderingen in atmos-ferisch aerosol. Zouden de meteorologen van vroeger zich gerealiseerd hebben hoe belangrijk hun waarnemingen waren en dat die veel later tot verregaande inzichten in het klimaatsysteem hebben geleid? Juist omdat straling zo’n belangrijke rol speelt in het klimaatsysteem heeft het World Climate Research Programme (WCRP) in 1988 het internationale Baseline Surface Radiation Network (BSRN) in het leven geroepen met als doel het uitvoeren van nauwkeurige en precieze stralingsmetingen in een wereldwijd netwerk, ten behoeve van klimaatonderzoek. In 2004 werd BSRN een onderdeel van GCOS, het Global Climate Observing System. En sinds 2005 doet het KNMI officie╠łel mee aan BSRN met het stralingsinstrumentarium dat opgesteld staat op de meetlocatie in Cabauw. Op het moment van schrijven bevindt Cabauw zich in het gezelschap van 54 volledig operationele stations en 4 kandidaat stations (Figuur 1) en vieren we tien jaar deelname aan BSRN. Ook gezien het Internationaal Jaar van het Licht een mooi moment om even bij stil te staan.

Bibliografische gegevens

Knap, W. H. and C. van Oort. Tien jaar Baseline Surface Radiationpdf Network (BSRN) in Cabauw
Journal: Meteorologica, Volume: 2, Year: 2015, First page: 20, Last page: 23

Download volledige publicatie

download PDF (772 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties