Wetenschappelijke publicatie

Trends en variaties in het Nederlandse windaanbod

A Bakker

Noordwest Europa kampte in 2009 en 2010 met relatief weinig wind. Voor 2010 rapporteerde het CBS zelfs het laagste windaanbod in Nederland sinds het begin van de systematische registratie eind jaren tachtig. Hiervoor maakt het CBS gebruik van een windindex ofwel windex, afgeleid van productiegegevens van windturbines, Windex-CBS. Deze relatieve maat geeft de maandelijkse/jaarlijkse elektriciteitsproductie ten opzichte van het langjarige gemiddelde, onafhankelijk van het geïnstalleerde vermogen. De lage waarden van deze Windex-CBS passen zeer goed in het beeld van de dalende trend van ongeveer 1% per jaar die al ruim twee decennia wordt waargenomen. Ook Nederlandse windmetingen wijzen op steeds kalmere windomstandigheden. Het is echter de vraag of de trend en de zeer lage waarden van de gerapporteerde Windex-CBS volledig zijn toe te schrijven aan de kalmere windomstandigheden. Voor het schatten van toekomstig windaanbod is het van essentieel belang om inzicht te hebben in de oorzaken van de waargenomen trends en variatie.

Bibliografische gegevens

A Bakker. Trends en variaties in het Nederlandse windaanbod
Journal: Wind Nieuws, Year: 2012

Download volledige publicatie

download PDF (36,3 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties