Wetenschappelijke publicatie

Variabiliteit in ruimte en tijd ontrafeld

N Schulp, CMJ Jacobs, JH Duyzer, CL van Beek, FC Bosveld, ATC Dias, WWP Jans, AP Schrier-Uijl, JE Vermaat

Broeikasgasemissies uit Nederlandse landschappen.

Door sterk in ruimte en tijd wisselende landschappelijke omstandigheden als bodem, water, vegetatie en weer, fluctueert ook de uitstoot van broeikasgassen door het landschap enorm in tijd en ruimte. Gebrek aan inzicht hierin beperkt de betrouwbaarheid van emissieschattingen en maakt kwantificering van mitigatie via ingrepen in het landschap tot een hachelijke zaak. Wat is bekend over de variabiliteit van de broeikasgasfluxen binnen en tussen verschillende landschapselementen, en wat gebeurt er bij verandering in het landgebruik?

Bibliografische gegevens

N Schulp, CMJ Jacobs, JH Duyzer, CL van Beek, FC Bosveld, ATC Dias, WWP Jans, AP Schrier-Uijl, JE Vermaat. Variabiliteit in ruimte en tijd ontrafeld
Journal: Landschap, Volume: 27, Year: 2010, First page: 66, Last page: 79

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties