Wetenschappelijke publicatie

Vergelijking van thermometerhutten

T Brandsma

Voor de operationele temperatuur- en vochtmetingen is het KNMI begin jaren negentig van de 20ste eeuw geleidelijk overgegaan op ronde schotelhutten ter vervanging van de traditionele Stevenson hutten. Deze verandering was een direct gevolg van de overgang van bemande termijnstations naar automatische weerstations (AWS). De Stevensonhut was voor toepassing in een AWS onnodig groot en te onderhoudsintensief. In een veldexperiment op het KNMI-terrein in De Bilt zijn daarom in de periode 1989-1995 tien hutten onderling vergeleken. Op basis van dit experiment heeft men toen gekozen voor de huidige operationele KNMI-schotelhut. In het kader van een lopend onderzoek naar de homogeniteit van de temperatuurreeks van De Bilt, hebben we de resultaten recentelijk opnieuw geanalyseerd. De nadruk lag daarbij op het begrijpen van weersafhankelijke temperatuurverschillen tussen de hutten en het beschrijven en modelleren van de gemiddelde temperatuurverschillen en extremen. De onderzochte hutten worden ook in veel andere landen gebruikt, waardoor de vergelijking ook internationaal van belang is. Dit artikel geeft een korte samenvatting van de uitgebreidere analyse in Van der Meulen en Brandsma (2007) en Brandsma en Van der Meulen (2007).

Bibliografische gegevens

T Brandsma. Vergelijking van thermometerhutten
Journal: Meteorologica, Volume: 16, Year: 2007, First page: 21, Last page: 25

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties