Wetenschappelijke publicatie

Windgegevens voor het berekenen van de geluidsbelasting door windturbines

G.T. Geertsema, M.P. Scheele, H.W. van den Brink

Sinds 2010 wordt de Europese dosismaat Lden gehanteerd voor de beoordeling van de geluidsbelasting door windturbines. Voor de berekening van de geluidsemissie door windturbines is het noodzakelijk om windsnelheidsverdelingen op ashoogte apart af te leiden voor dag, avond en nacht; den in Lden staat namelijk voor day-evening-night. Deze berekening gebeurt sinds november 2018 op basis van dezelfde historische windgegevens die sinds 2015 gebruikt worden bij de SDE+ regeling. Hiervoor is met het weermodel HARMONIE het weer over de periode 2004 – 2013 geanalyseerd. Met dit model is de horizontale en de verticale resolutie van de windgegevens sterk verbeterd.

De beschikbaarheid van deze nieuwe set windgegevens leidt ertoe dat de geluidsbelasting door nieuwe windparken nauwkeuriger en consistenter kan worden vastgesteld, vooral voor windturbines met een ashoogte van meer dan 120 meter.

In dit rapport wordt toegelicht hoe de wind dataset is ontwikkeld, hoe deze kan worden gebruikt en welke interpolaties daarbij moeten worden toegepast.

Bibliografische gegevens

G.T. Geertsema, M.P. Scheele, H.W. van den Brink. Windgegevens voor het berekenen van de geluidsbelasting door windturbines
KNMI number: TR-370, Year: 2018, Pages: 30

Download volledige publicatie

download PDF (1,91 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties