Wetenschappelijke publicatie

Windkaart van Nederland op 100 meter hoogte. Gebaseerd op 2004-2013

GT Geertsema, HW van den Brink

De subsidie die binnen de Stimulering Duurzame energieproductie (SDE+) in 2015 wordt toegekend wordt bepaald door de gemiddelde windsnelheid op de locatie van de windturbine. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben daarom aan het KNMI de opdracht gegeven om een accurate windkaart voor Nederland op 100m hoogte te ontwikkelen.
Om de gemiddelde wind op 100m hoogte over Nederland over de afgelopen 10 jaar (2004-2013) te bepalen, is het operationele weermodel van het KNMI, HARMONIE, gebruikt om de uurlijkse wind te reconstrueren. Dit is gedaan op een horizontale resolutie van 2.5 km.
De gemiddelde wind van HARMONIE is vergeleken met verschillende meetmasten verspreid over Nederland, waaruit een correctie is afgeleid die is toegepast voor heel Nederland.
Voor kustlocaties lijkt HARMONIE licht te onderschatten; dit heeft vermoedelijk te maken
met de land-zee overgang die door de beperkte resolutie van 2.5 km niet optimaal door
HARMONIE gerepresenteerd wordt.
De onnauwkeurigheid van de gemiddelde wind binnen een gridcel van 2.5x2.5 km wordt
geschat op ±0.3m/s.

Bibliografische gegevens

GT Geertsema, HW van den Brink. Windkaart van Nederland op 100 meter hoogte. Gebaseerd op 2004-2013
KNMI number: TR-351, Year: 2014, Pages: 0

Download volledige publicatie

download PDF (1,53 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties