Wetenschappelijke publicatie

Zout, zouter, zoutst - Statistiek van de externe verzilting in Midden-West Nederland

Jules Beersma, Adri Buishand, Sacha de Goederen (RIZA), Pieter Jacobs (RIZA)

Het Rijn-Maas mondingsgebied is één van de locaties in Nederland waar zoutindringing vanuit zee plaatsvindt (externe verzilting). De mate van zoutindringing hangt sterk af van de waterstand op zee en de grootte van de rivierafvoer. Door sterke variatie in de tijd van deze grootheden lopen de nadelige effecten van externe verzilting voor de landbouw en de drinkwatervoorziening van jaar tot jaar sterk uiteen. In het kader van de Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland is een vijftal verziltingsjaren geselecteerd. Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is de kans van voorkomen van deze verziltingsjaren te bepalen zowel voor het thans heersende klimaat als voor een toekomstige situatie. Deze kans is uitgedrukt in termen van een herhalingstijd.

Bibliografische gegevens

Jules Beersma, Adri Buishand, Sacha de Goederen (RIZA), Pieter Jacobs (RIZA). Zout, zouter, zoutst - Statistiek van de externe verzilting in Midden-West Nederland
KNMI number: KNMI-publicatie-199-III, Year: 2005, Pages: 37

Download volledige publicatie

download PDF (1,06 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties