Search results

Verberg filters
Sort by
Types
Publication types
Publication year
t/m
Toon filters

First 583 results for ” R Noordhoek”

 1. Aspects of the Thermohaline Circulation in a simple model

  Klimaatmodellering kent een rijke traditie op het gebied van analytische modellen. Dat geldt zeke...

  G van der Schrier | University: Utrecht University | Year: 2000

  Publication

 2. Climate Change Monitoring in the Netherlands; A proposal based on the GCOS Implementation Plan in Support of the UNFCCC. Rapport van WAB project 500102011

  Het rapport constateert: 1. Er is onvoldoende lange termijn financiële ondersteuning van klimaatm...

  WAA Monna, et al. | Year: 2009

  Publication

 3. De Centraal Nederland Temperatuurreeks

  De Centraal Nederland Temperatuurreeks (CNT) is een reeks van maandgemiddelde temperaturen van ee...

  G van der Schrier, A van Ulden, GJ van Oldenborgh | Journal: Meteorologica | Volume: 20 | Year: 2011

  Publication

 4. Ground-based validation of EOS-Aura OMI NO2 vertical column data in the midlatitude mountain ranges of Tien Shan (Kyrgyzstan) and Alps (France)

  Ground-based UV-visible instruments for NO2 vertical column measurements have been operating at I...

  D Ionov, YM Timofeyev, VP Sinyakov, VK Semenov, F Goutail, JP Pommereau, EJ Bucsela, EA Celarier, M Kroon | Status: published | Journal: J. Geophys. Res. | Volume: 113 | Year: 2008 | doi: 10.1029/2007JD008659

  Publication

 5. Windgegevens voor het berekenen van de geluidsbelasting door windturbines

  Sinds 2010 wordt de Europese dosismaat Lden gehanteerd voor de beoordeling van de geluidsbelastin...

  G.T. Geertsema, M.P. Scheele, H.W. van den Brink | Year: 2018

  Publication