Maart 1999

Nat, zeer zacht en aan de zonnige kant

Met een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 7,3 °C tegen een langjarig gemiddelde van 5,0 °C, was maart 1999 zeer zacht. De hoogste temperatuur werd er op 31 maart bereikt met 19,3 °C; de laagste temperatuur, -3,4 °C, op 11 maart. Op vier dagen daalde de temperatuur er tot beneden het vriespunt; gemiddeld telt maart 11 vorstdagen.
De landelijk hoogste temperatuur werd gemeten te Hoek van Holland met op 31 maart een temperatuur van 19,9 °C. De laagste waarde werd gemeten te Soesterberg op 11 maart met -5,0 °C.
Eind maart wordt voor De Bilt het Hellmanngetal bepaald. Dit getal, genoemd naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak november tot en met maart. Het Hellmanngetal wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken. Over het tijdvak november 1998 tot en met maart 1999 bedroeg het Hellmanngetal 47,7. Hiermee komt deze periode bij de categorie van normale winters.
 

Grafiek temperatuurverloop De Bilt
Grafiek temperatuurverloop De Bilt
Neerslag De Bilt
Neerslag De Bilt
Zonneschijnduur De Bilt
Zonneschijnduur De Bilt

De maand begon zeer nat. Een aaneenschakeling van depressies zorgde plaatselijk voor grote neerslaghoeveelheden. Gedurende de eerste 10 dagen viel in De Bilt 61,4 mm neerslag. Alleen de overeenkomstige tijdvakken van 1998 en 1914 waren natter met respectievelijk 99 en 67 mm.
Na dit natte begin viel er de rest van de maand landelijk bezien nog maar 25 tot 30 mm. Uiteindelijk is het gemiddelde over het land uitgekomen op 79 mm tegen 61 mm normaal. De hoogste maandsom werd gemeten in Rotterdam met 103 mm. De kleinste hoeveelheid, 62 mm in Heino (Overijssel). In De Bilt werd 86 mm afgetapt, tegen 63 mm normaal.
Een zeer natte dag was 1 maart met landelijk gemiddeld 21 mm neerslag.

Met slechts 6,5 uren zon in De Bilt waren de eerste 10 dagen zeer somber. Alleen het overeenkomstige tijdvak van 1946 was met 2,5 uren zon deze eeuw nog somberder. Vooral door het zonnige einde was de maand, met landelijk 116 uren zonneschijn tegen 107 normaal, uiteindelijk aan de zonnige kant. Het aantal zon-uren liep uiteen van 136 in Vlissingen tot 98 in Leeuwarden. In De Bilt scheen de zon 109 uren tegen 107 uren normaal. Op zeven dagen liet de zon er verstek gaan, tegen eveneens op zeven dagen normaal.

Maart 1998 was, met in De Bilt een temperatuur van 7,6 °C, ook zeer zacht; de hoeveelheid neerslag bedroeg er 117 mm en het aantal uren zonneschijn 92.

Normaal = het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1961-1990.
De normalen in de grafieken hebben betrekking op het tijdvak 1971-2000.
De Bilt, 1 april 1999 - nr 4