Maart 2000

Nat, zacht en somber

Een normale maartmaand laat een stijgende tendens zien van de gemiddelde temperatuur. Van 3,5 °C in het begin naar 6,5 °C aan het eind van de maand. De afgelopen maand gaf echter een afwijkend beeld te zien. Het begin was zeer zacht, terwijl de laatste dagen vrij koud waren.

Uiteindelijk kwam de gemiddelde temperatuur in De Bilt uit op 6,8 °C tegen een langjarig gemiddelde van 5,0 °C. Hiermee was de maand zacht.
De landelijk hoogste temperatuur, 17,5 °C, werd op 22 maart gemeten te Arcen(Noord_limburg); de laagste waarde -3,4 °C op 5 maart te Deelen (bij Arnhem) .
Eind maart wordt voor De Bilt het Hellmanngetal bepaald. Dit getal, genoemd naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak november tot en met maart. Het Hellmanngetal wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken. Over het tijdvak november 1999 tot en met maart 2000 bedroeg het Hellmanngetal 3,6. Hiermee komt deze periode bij de categorie van buitengewoon zachte winters. In de afgelopen honderd jaar waren alleen de winters van 1989 en 1975 nog zachter met een Hellmanngetal van respectievelijk 1,9 en 3,2.


 

Grafiek temperatuurverloop De Bilt
Grafiek temperatuurverloop De Bilt
Neerslag De Bilt
Neerslag De Bilt
Zonneschijnduur De Bilt
Zonneschijnduur De Bilt

Vooral de eerste helft van maart was nat. De eerste 10 dagen viel er gemiddeld in het land 47 mm. Normaal valt in de gehele maand maart 61 mm. Een zeer natte dag was 3 maart met een landelijk gemiddelde van 14 mm neerslag. Vooral de provincie Drenthe kreeg, met ruim 30 mm op die dag, veel water te verwerken. De rest van de maand was, op plaatselijk fikse buien in de laatste week na,vrij droog. Uiteindelijk viel landelijk bezien 70 mm. Daarmee was deze maand nat. De hoeveelheden liepen uiteen van 108 mm te Hoogeveen tot 39 mm te Vlissingen.In De Bilt viel in totaal 79 mm neerslag tegen 63 mm normaal.

Voor wat de zon betreft was deze maand met landelijk gezien 88 uren tegen 107 normaal, somber. Regelmatig werden uitgestrekte wolkenvelden aangevoerd, zowel vanaf de Noordzee als van het continent, waartussen de zon slechts af en toe doorheen kwam.
Alleen 22 maart was over het gehele land een zonnige dag met overal meer dan 9 uren zon. De laatste vier dagen waren zeer somber. Bijna nergens in het land scheen gedurende deze dagen de zon.
Het zonnigst was het met 114 uren zon op Terschelling; het somberst in Eelde en Nieuw-Beerta (Noordoost-Groningen), waar de zon maar 65 uren scheen.
In De Bilt scheen de zon 80 uren tegen 107 uren normaal. Op acht dagen liet de zon er verstek gaan, tegen zeven dagen normaal.


Vorig jaar maart bedroeg in De Bilt de gemiddelde temperatuur 7,3 °C, de hoeveelheid neerslag 86 mm en het aantal uren zon 109.

Normaal = het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1961-1990.
De normalen in de grafieken hebben betrekking op het tijdvak 1971-2000.
De Bilt, 3 april 2000 - nr 4