Maart 2001

Zeer somber, gemiddeld over het land de normale temperatuur en nat

De eerste vijf dagen van de maand en gedurende het tijdvak 15 tot en met 27 maart lag Nederland in het overgangsgebied tussen koude lucht boven Noord-Europa en zachte lucht ten zuiden van ons land. Hierdoor gaf de maand grote verschillen te zien tussen het noorden en zuiden van het land voor wat betreft de temperatuur, neerslag en zonneschijn.


De gemiddelde temperatuur was in De Bilt met 4,9 °C vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde. In het noorden van het land was de maand koud.


Zo noteerde Eelde een gemiddelde temperatuur van 3,7 °C tegen 4,1 °C normaal. In het zuiden van het land was de maand juist zacht. In Maastricht was de gemiddelde temperatuur 6,2 °C tegen een langjarig gemiddelde van 5,2 °C. De landelijk laagste temperatuur, -5,7 °C werd gemeten op 20 maart te Gilze-Rijen; de landelijk hoogste temperatuur was 16,0 °C op 7 maart, ook te Gilze-Rijen. In De Bilt kwamen negen vorstdagen (minimum lager dan 0,0 °C) voor tegen 11 normaal.

Eind maart wordt voor De Bilt het Hellmanngetal bepaald. Dit getal, genoemd naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak november tot en met maart. Het Hellmanngetal wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken. Over het tijdvak november 2000 tot en maart 2001 bedroeg het Hellmanngetal 27,7. Hiermee komt deze periode bij de categorie van zachte winters.

Grafiek temperatuurverloop De Bilt
Grafiek temperatuurverloop De Bilt
Neerslag De Bilt
Neerslag De Bilt
Zonneschijnduur De Bilt
Zonneschijnduur De Bilt

Landelijk bezien viel 70 mm tegen 61 normaal. Het droogst was het in het noorden van het land. Stavoren (Friesland) kreeg met  46 mm de minste neerslag, Maastricht was met 102 mm het natst. In De Bilt viel 74 mm tegen 63 normaal. Natte dagen met landelijk veel neerslag waren 18 maart (10 mm) en 23 maart (11 mm). Op 21 maart viel met name in het midden van het land langdurig sneeuw waarbij plaatselijk een sneeuwdek van enkele centimeters werd gevormd.
 

Met landelijk 76 uren zon tegen 107 normaal was de maand zeer somber. Het grootste aantal zonuren, 115, werd geregistreerd in Hoorn (Terschelling) terwijl in Deelen (bij Arnhem) de zon slechts 50 uren scheen. In De Bilt scheen de zon 63 uren tegen 107 uren normaal. Hiermee komt de maand op de vierde plaats in de rij van somberste maartmaanden van de afgelopen honderd jaar. De zon liet er zich op 11 dagen helemaal niet zien, tegen zeven dagen normaal.

Vorig jaar bedroeg de in De Bilt de gemiddelde temperatuur 6,8 °C, de hoeveelheid neerslag 79 mm en het aantal uren zon 80 .

Normaal = het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1961-1990.
De normalen in de grafieken hebben betrekking op het tijdvak 1971-2000.
De Bilt, 30 maart 2001 – nr 4