Jaar 2002

Opnieuw een zeer warm jaar

Het jaar was tevens zonnig maar wel nat

De jaargemiddelde temperatuur in De Bilt is uitgekomen op 10,8 °C tegen een langjarig gemiddelde van 9,8 °C. Daarmee is 2002 het zesde warme jaar op rij. Tevens staat het jaar op de vierde plaats in de rij van warmste jaren sinds het begin van de regelmatige temperatuurwaarnemingen in 1706. De top drie wordt ingenomen door 1990, 1999 en 2000 (alle 10,9 °C).

Met uitzondering van oktober en december lag de gemiddelde temperatuur in alle maanden boven het langjarige gemiddelde. Met name de gemiddelde temperatuur over februari was opvallend hoog; de maand eindigde op de tweede plaats in de rij van zachtste februarimaanden sinds 1901. Op 2 februari, de dag van het Koninklijk huwelijk, werd het in De Bilt 15,5 °C. Nog nooit eerder was de temperatuur in De Bilt zo vroeg in het jaar zo hoog. De hoogste temperatuur van het jaar, 34,9 °C, werd op 30 juli gemeten in Westdorpe (Zeeland). Op 4 januari meldde Hupsel (Gelderland) met -11,9 °C de landelijk laagste temperatuur van het jaar.

In De Bilt kwamen voor:

JAAR 2002 NORMAAL    
6 8 IJsdagen (max. temp. lager dan 0,0 °C)
40 58 Vorstdagen (min. temp. lager dan 0,0 °C)
97 77 Warme dagen (max. temp. 20 °C of hoger)
18 22 Zomerse dagen (max. temp. 25 °C of hoger)
4 3 Tropische dagen (max. temp. 30 °C of hoger)

Gemiddeld over het land scheen de zon 1671 uren, terwijl het langjarig gemiddelde 1550 uren bedraagt. Het zonnigste KNMI-station was in 2002 Hoek van Holland met 1832 uren zonneschijn. In Eelde scheen de zon slechts 1504 uren.

In De Bilt scheen de zon 1688 uren tegen normaal 1524 uren. Slechts 51 dagen verliepen er zonloos; gemiddeld is dat jaarlijks op 78 dagen het geval. Zowel februari als maart waren zeer zonnige maanden, beide eindigden in de top 10 van februari- en maartmaanden sinds 1901.

Het jaar was nat met gemiddeld over het land 891 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 797 mm. De grootste hoeveelheid, 989 mm,werd afgetapt in Leeuwarden, terwijl Marknesse met 779 mm de minste neerslag kreeg te verwerken.

In De Bilt viel 924 mm tegen normaal 793 mm. Februari was een zeer natte maand. In De Bilt eindigde de maand met 139 mm op de tweede plaats in de rij van natste februarimaanden sinds 1901. Van 23 maart tot en met 13 april viel in het grootste deel van het land geen meetbare hoeveelheid neerslag. Gedurende de zomermaanden vielen regelmatig hevige buien. Op 12 dagen werd ergens in het land op tenminste één KNMI-neerslagstation 50 mm of meer afgetapt; een evenaring van het aantal dagen vorige zomer en het grootste aantal sinds 1951.

Over 2001 bedroeg de gemiddelde temperatuur in De Bilt 10,4 °C en het aantal uren zonneschijn 1623. Er viel 1039 mm neerslag.

Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1971 - 2000

De Bilt, 2 januari 2002 - nr 18, Rob Sluijter.