Winter 2002/2003 (december, januari, februari)

Koud, zeer zonnig en een normale hoeveelheid neerslag

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 2,4 °C over de drie wintermaanden tegen een langjarig gemiddelde van 3,3 °C was de winter koud. Een koude winter was sinds de winter van 1996/97 niet meer voorgekomen. Opvallend was dat alle drie de wintermaanden koud verliepen. Reeds in de eerste helft van december beleefden we een vorstperiode. Deze werd gevolgd door een periode met kwakkelweer waarbij het soms zeer glad was door ijzelvorming. Rond de Kerst was het zeer zacht. In januari viel de winter voor de tweede keer in. Van 4 tot en met 11 januari vroor het tijdens de nachten lokaal streng (temperatuur lager dan –10, 0 °C).

De landelijk laagste temperatuur van deze winter, -16,8 °C, werd gemeten in Nieuw Beerta op 9 januari. Na de vorstperiode in januari volgde een lang, zacht tijdvak. Eind januari vond er een omslag plaats naar koud weer. Er viel regelmatig winterse neerslag. Soms kon zich een sneeuwdek vormen; zo lag er op 1 februari lokaal in Zeeland ca. 20 cm sneeuw. Na een kort tijdvak met vrij zacht weer volgde vanaf 10 februari een lange periode met droog en vaak zonnig weer. Aanvankelijk was het koud maar geleidelijk kwam de temperatuur met name overdag op een hoger niveau.
In De Bilt werden in totaal 47 vorstdagen (dagen met een minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C) genoteerd en 10 ijsdagen (dagen met een maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C) tegen respectievelijk 38 en acht normaal. Landelijk varieerde het aantal ijs- en vorstdagen van 21, respectievelijk 57 plaatselijk in het noordoosten tot zes en 34 lokaal in Zeeland. De landelijk hoogste temp, 17,1 °C, werd gemeten in Arcen op 27 februari.

Gemiddeld over het land was de winter zeer zonnig met 265 zonuren tegen 172 uren normaal. In De Bilt scheen de zon 267 uren tegen 175 zonuren normaal. Hiermee was de winter de zonnigste vanaf 1901. De zonnigste winter tot nu toe was opvallend genoeg die van verleden jaar met 257 uren zon. Slechts 28 dagen verliepen in De Bilt geheel zonloos. Normaal zijn dit er 38.


[Zonneschijnduur De Bilt]
Het zonnige karakter was vooral te danken aan de uitzonderlijk zonnige februari. Landelijk gemiddeld scheen de zon toen 151 uren tegen normaal 78. In De Bilt was februari met ca. 158 uren zonneschijn tegen 79 uren normaal de zonnigste februarimaand sinds 1901. Het grootste aantal zonuren deze winter, 290, werd geregistreerd in Twenthe, terwijl in Nieuw Beerta de zon slechts 231 uren scheen.

Gemiddeld over het land viel met 184 mm tegen 194 mm normaal vrijwel de normale hoeveelheid neerslag. Zowel in december als januari viel iets meer neerslag dan normaal. Februari verliep gemiddeld over het land droog. Vanaf de 10e tot het einde van de maand viel in een deel van het land zelfs geen meetbare hoeveelheid neerslag.


Landelijk liepen de neerslagsommen deze winter uiteen van 150 mm in De Kooy tot 218 mm te Schiphol. In De Bilt viel 195 mm tegen 191 mm normaal. Op 14 dagen werd in De Bilt sneeuw waargenomen, tegen op 17 dagen normaal.

Over de winter 2001/2002 bedroeg de gemiddelde temperatuur in De Bilt 4,8 °C, het aantal uren zonneschijn 257 en de neerslagsom 312 mm.

Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1971 – 2000

De Bilt, 3 maart 2003 – nr 3, Rob Sluijter.