Jaar 2013

Vrij koud, droog en vrij zonnig

2013 was een vrij koud jaar met een gemiddelde jaartemperatuur van 9,8 °C tegen normaal 10,1 °C. Koud was het vooral de eerste helft van het jaar. Januari kende een lange vorstperiode met van 10 tot 27 januari in De Bilt zeventien opeenvolgende vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C) en twaalf ijsdagen (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C). De landelijk laagste temperatuur in 2013 werd gemeten op KNMI station Herwijnen op 16 januari: -18,0 °C. Ook februari was koud met zestien vorstdagen. 
De lente was sinds 1970 niet meer zo koud geweest. Maart en april telden samen nog 28 vorstdagen en 1 ijsdag. Pas op 14 april werd in De Bilt voor het eerst na de winter de grens van 20,0 °C bereikt ('warme dag').

De tweede helft van het jaar verliep een stuk warmer met maandgemiddelde temperaturen die rond of boven het langjarig gemiddelde lagen. Juli was zeer warm en augustus vrij warm. Van 21 tot en met 27 juli piekte het warme weer met een hittegolf (tenminste vijf dagen op rij een maximumtemperatuur van 25,0 °C of hoger en daarvan op minstens drie dagen een maximumtemperatuur van minimaal 30,0 °C). Het zeer warme weer handhaafde zich begin augustus. Op 2 augustus werd met 36,9 °C in Arcen de landelijk hoogste temperatuur van dit jaar gemeten. Ook september begon zomers met lokaal op 5 en 6 september zelfs tropische temperaturen (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger). Na deze zachte september volgden een zeer zachte oktober en een gemiddelde november. Het duurde tot 11 november voordat de temperatuur in De Bilt voor het eerst na de zomer onder nul dook. De maand december luidde tenslotte een zeer zacht begin van de winter in.

In De Bilt kwamen voor:

JAAR 2013 NORMAAL    
13 8 ijsdagen (max.temp. lager dan 0,0 °C)
64 58 vorstdagen (min. temp. lager dan 0,0 °C)
82 85 warme dagen (max. temp. 20,0 °C of hoger)
27 26 zomers dagen (max. temp. 25,0 °C of hoger)
7 4 tropische dagen (max. temp. 30,0 °C of hoger)

De hoeveelheid neerslag in 2013 lag met gemiddeld over het land 741 mm ruim onder het langjarig gemiddelde van 847 mm. Vooral de eerste maanden van het jaar verliepen droog. In januari, februari en maart viel de neerslag wel regelmatig in de vorm van sneeuw. Mei was de eerste natte maand van het jaar. Het regende vanaf 7 mei vrijwel elke dag, met op 23 mei zelfs nog natte sneeuw. De zomermaanden juni, juli en augustus verliepen vervolgens weer droger dan normaal. De herfst daarentegen was zeer nat en belandde op plaats drie van de natste herfstseizoenen sinds 1906. Alledrie de herfstmaanden hadden een hogere neerslagsom dan het langjarig gemiddelde. Bijzonder veel neerslag viel in het weekend van vrijdag 11 tot en met zondag 13 oktober. Het KNMI gaf een code oranje uit voor Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht vanwege grote neerslaghoeveelheden (75 mm in 24 uur) en de daarmee gepaarde kans op wateroverlast. 
De meeste neerslag werd in 2013 gemeten in Hoek van Holland, 886 mm, de minste neerslag in De Kooy bij Den Helder, 610 mm. In De Bilt viel 827 mm, tegen een langjarig gemiddelde van 832 mm.

Het aantal zonuren bedroeg in 2013 1710 uur en daarmee was 2013 vrij zonnig. Het langjarig gemiddelde zonuren bedraagt 1639 uur. April, de zomermaanden juli en augustus en december waren zonnig, mei, juni en november daarentegen aan de sombere kant. In de andere maanden lag het aantal zonuren in de buurt van het langjarig gemiddelde. De meeste zonuren werden gemeten in het noordwesten van het land, met in De Kooy 1906 uur. Het somberst was het in het oosten en zuiden van het land, met het minste aantal zonuren in Deelen, 1505.

Over 2012 bedroeg de gemiddelde temperatuur in De Bilt 10,3°C en bedroeg het aantal uren zonneschijn 1610. Er viel 878 mm neerslag. 

Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1981-2010. 
De Bilt, Carine Homan, 6 januari 2014