Juni 2022

Warm, nat en zeer zonnig

Temperatuurverloop

Met een gemiddelde temperatuur van 17,1 °C tegen een langjarig gemiddelde van 16,2 °C was juni een warme maand.

Zomers na koel begin

Na een wisselvallige eerste dag kwamen we al snel onder invloed van hogedrukgebieden ten noorden van onze omgeving. De maand begon koel, met op 2 juni landinwaarts plaatselijk minimumtemperaturen van 3 °C en vorst aan de grond. In Deelen werd met 2,9 °C de laagste temperatuur van de maand bereikt. Met een aflandige stroming en bij veel zon warmde het echter snel op en op 3 en 4 juni kwam het in het zuidoosten plaatselijk tot een zomerse dag (25 °C of meer). In het noorden bleven de temperaturen achter.

Extreem natte 5 juni

Op 5 juni trok een uitdiepend lagedrukgebied vanaf Wallonië van zuid(oost) naar noord(west) over het land, op 6 juni gevolgd door talrijke buien. De bewolking overheerste en vooral op de 5e viel er veel regen, soms ook met onweer, die plaatselijk tot wateroverlast leidde. Op de 6e werd het plaatselijk nog geen 15 °C en stond er vrij veel wind. Ook de dagen daarna bleef het bewolkt en op 8 juni was het opnieuw nat.

Zonnig, droog en geleidelijk warmer

Op 9 juni stabiliseerde het weer aan de flank van een uitloper van het Azorenhoog; het begin van een zonnige en meest droge periode die tot en met de 18e zou duren. De temperaturen lagen aanvankelijk rond normaal. Vanaf de 15e verplaatste de hogedruk zich langzaam oostwaarts en werd het geleidelijk warmer in een zwakke aflandige stroming. Op 17 juni werd het zomers warm en in het zuidoosten plaatselijk tropisch (30 °C of meer).

Tropisch warm, later koel en regenachtig

Een dag later werd de hitte in het noorden en westen alweer verdreven, in het zuidoosten werd het juist nog iets warmer en in Ell werd met 33,9 °C de hoogste temperatuur van de maand geregistreerd. Door de passage van een koufront was het op de 19e bewolkt en regenachtig, met maxima die bij een noordwestenwind bijna nergens meer boven de 20 °C uitkwamen.

Herhaling van zetten

De dagen daarna herstelde het zomerweer zich met overwegend zonnig en droog weer. Met een oostelijke stroming werd er opnieuw warme lucht aangevoerd en op de 23e werd het in de zuidoostelijke helft tropisch warm. In De Bilt kwam het met 29,8 °C net niet tot de eerste landelijke tropische dag. Die avond en op 24 juni werd de ergste warmte verdreven door stevige regen- en onweersbuien. De dagen daarna bleef het wisselvallig bij temperaturen rond normaal.

Zomers einde, natte laatste dag

De laatste dagen van de maand verliepen zomers, met veel zon en temperaturen boven normaal. In de middag en avond van 30 juni werd de warmte opnieuw verdreven door een actief koufront, met veel regen en vooral in het (noord)oosten ook stevige (onweers)buien. Juni telde in De Bilt vijf zomerse dagen, gelijk aan het klimatologisch gemiddelde. In het zuidoosten kwam het tot ca. tien zomerse dagen, drie daarvan waren ook tropisch.

Neerslag

Vrij nat maar grote verschillen

Juni was vrij nat met gemiddeld over het land 88 mm neerslag, tegen 65 mm normaal. Door het vaak sterk buiige karakter van de neerslag waren de plaatselijke verschillen groot. Het droogst was het in de Achterhoek met plaatselijk nog geen 40 mm, het droogste KNMI-station was Hupsel met 59 mm.  Het natst was het in het midden van Noord-Brabant en het zuidwesten van Gelderland, met plaatselijk meer dan 150 mm, ruim twee keer de normale maandhoeveelheid. Het natste KNMI-station was Herwijnen met 126 mm.

Droge periode tussen natte dagen

Ook in de tijd was de neerslag zeer ongelijkmatig verdeeld. 5 juni was de natste dag met in een brede zone over het land 30-40 mm en zuid van de provincie Utrecht regionaal meer dan 60 mm. Het KNMI-station Herwijnen kon die dag 56,4 mm aftappen. Ook 6 en 8 juni waren nat met landelijk gemiddeld zo’n 10 mm. In de periode van 10 tot en met 22 juni bleef het, met uitzondering van de 19e, op de meeste plaatsen droog. De 24e was weer een natte dag met in het zuiden, midden en westen 15-30 mm, lokaal nog iets meer. Op 27 juni trokken er stevige onweersbuien over het (zuid)westelijk kustgebied; een windhoos veroorzaakte schade in Zierikzee en plaatselijk viel 30 mm.  

Zonneschijn

Met gemiddeld over het land 282 uren zon tegen een langjarig gemiddelde van 212 uur was juni zeer zonnig en tevens de vijfde zonnige maand op een rij. In De Bilt scheen de zon 282 uur, goed voor een derde plaats in de lijst met zonnigste junimaanden voor het landelijke station. Het zonnigst was het deze maand in het (noord)westelijk kustgebied, met 307 zonuren in Hoek van Holland en De Kooy. Het minst zonnig was het in het oosten van het land, Eindhoven was met 260 zonuren het somberste KNMI-station. Sombere dagen waren er niet in De Bilt, normaal is dat er één. 5 en 6 juni waren sombere dagen met zeer lokaal zelfs een zonloze dag. Het begin van de maand en de periode van 11 tot en met 23 juni waren zeer zonnig.

Normaal = het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1991-2020

Definitief overzicht, De Bilt, 1 juli 2022 / Yorick de Wijs