Augustus 2023

Nat met ongeveer de normale temperatuur en hoeveelheid zonneschijn

Temperatuurverloop


Augustus was met een gemiddelde temperatuur van 17,6 °C tegen normaal 17,9 °C iets minder warm dan normaal.

De maand begon vrij koel, maar vanaf 10 augustus was het twee weken warm zomerweer. Daarna daalde de temperatuur en de maand eindigde wat te koel.

Koel begin


De maand begon koel onder invloed van depressies die over het Noordzeegebied oostwaarts trokken. De maxima lagen rond 20 °C.  6 augustus was een thermisch dieptepunt in grote delen van Nederland. In het midden en zuiden werd het op veel plaatsen niet warmer dan ongeveer 16 °C, in Beek werd het niet warmer dan 14,4 °C.

Twee weken zomerweer


Vanaf 10 augustus werd de stroming zuidwestelijk, later enige tijd noordoostelijk en werd het warm. De hoogste temperatuur van de maand, 29,4 °C, werd op 11 augustus in Nieuw Beerta en Ell gemeten. Tot en met 25 augustus lagen de maxima vaak rond of iets boven 25 °C, waarbij het in het oosten en zuiden meestal duidelijk warmer was dan in het noordwesten.

Vrij koel einde


Aan het einde van de maand kwamen we weer onder invloed van lagedrukgebieden. Het werd geleidelijk koeler, de maxima lagen meestal rond of iets onder 20 °C. De laagste temperatuur van de maand, 6,4 °C, werd op 9 augustus in Eelde gemeten.

Er waren in De Bilt 23 warme dagen (maximumtemperatuur van minimaal 20 °C). Normaal zijn dat er 24. Er waren 8 zomerse dagen, dat is precies normaal. Er waren geen tropische dagen, normaal is 2 dagen.

Grafiek temperatuurverloop De Bilt
Grafiek temperatuurverloop De Bilt
Neerslag De Bilt
Neerslag De Bilt
Zonneschijnduur De Bilt
Zonneschijnduur De Bilt

Neerslag

Landelijk gemiddeld nat

Gemiddeld over het land viel er 112 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 83 mm. Vrijwel overal was het te nat, alleen in het noordelijk kustgebied was het wat droger dan normaal, daar viel 60-80 mm. Het oosten was duidelijk het natst. In de Achterhoek en het noorden van Limburg viel op KNMI-regenstations plaatselijk 170-190 mm. Het droogste automatische KNMI-station was Lauwersoog met 63 mm, het natste station was Hupsel met 158 mm.

Zeer nat tot en met 12 augustus


De maand begon wisselvallig en zeer nat. Op twee augustus waren er vooral in het oosten zware buien. In de Achterhoek en Twente viel 40-70 mm. Op de kille 6 augustus viel plaatselijk zeer veel regen. In de nacht viel in het westen plaatselijk 40 tot 50 mm, in Purmerend viel ruim 70 mm, hetgeen daar tot wateroverlast leidde. Overdag viel in vooral Gelderland en de directe omgeving veel regen, 30-50 mm.

Langdurig vrijwel droog


Vanaf 12 augustus was het, op enkele plaatselijk onweersbuien na, een kleine twee weken nagenoeg droog.

Wisselvallig einde van de maand


Vanaf 24 augustus waren er plaatselijk zware buien. Op 25 augustus was er in het zuiden van Limburg -wederom- wateroverlast. Plaatselijk viel daar 30-50 mm.

Op KNMI neerslagstations viel op 3 dagen 50 mm of meer.

Zonneschijn

Vrijwel normale hoeveelheid zon

De zonneschijn was met landelijk gemiddeld 209 uur zon (normaal 205 uur) normaal. Het somberst was het in het oosten, in Twenthe scheen de zon 176 uur. Het zonnigst was het in De Kooy, met 232 uur. De eerste zes dagen van de maand verliepen somber, daarna was de zon regelmatig te zien. Vanaf 23 augustus waren er ook enkele sombere dagen.

Normaal=het langjarig gemiddelde over het tijdvak 1991-2020.

De Bilt,  1 september 2023/ Adrie Huiskamp.