Parallelle temperatuurmetingen

Temperatuurmetingen verricht in de pagode en in een Stevenson meethut op het KNMI-terrein De Bilt, tijdvak 1947-1950 en 2016-2018. De metingen zijn beschreven in: T. Brandsma, Pagodemetingen De Bilt, Meterologica 1, p12-16, 2019.