Scheepsweerbericht

Explanation / Uitleg

English

The North Sea shipping forecast covers the North Sea, divided into 5 districts: Dogger, German Bight, Humber, Thames and Dover. The North Sea shipping forecast is issued twice a day at 10:00 and 22:00 LT and covers a period of 24 hours beginning at 09:00 and 21:00 UTC respectively.The forecast contains wind warnings in force (≥7 Bft) and a forecast of: general synopsis, wind direction and force, weather and visibility for the districts mentioned above. For the time indication, "first" or "soon" are used for a change in the weather in the first 4 hours of the time block, "later" is used to indicate a change in the last 4 hours.

Explanation of terminology:

General synopsis

The location and direction of movement of the low and high pressure systems and their  pressure in hPa. Secondly the location and direction of movement of the significant troughs and ridges.

Wind direction

Indicates the direction from which the wind is blowing. Is given in compass zones. A change of the wind direction is mentioned in the forecast when it is expected to be 45 degrees or more.

 • Cyclonic and Variable - Changeable wind direction in a low and high pressure area respectively.
 • Veering - Changing of the wind direction clockwise.
 • Backing - Changing of the wind direction anticlockwise.

Wind Force

The strength of the wind in Beaufort. This is the hourly average wind force. An increase or decrease of the wind force is mentioned in the forecast when the change in wind force is expected to be more than 1 Bft.

Wind Gusts

- If there are significant wind gusts the hourly averaged wind is raised by 1 Bft
- If there are significant wind gusts associated with showers, the term “squally showers” is used

Weather

Such as rain, drizzle, hail, snow, showers, thunder (and lightning), freezing rain or drizzle and ice accretion.

Visibility

 • Fog - Visibility less than 1000 metres outside of precipitation.
 • Poor -Visibility between 1 and 4 km and below 1000 m in precipitation.
 • Moderate - Visibility between 4 and 10 km.
 • Good - Visibility more than 10 km.

 

Nederlands

Het Scheepsweerbericht bevat een verwachting voor de Noordzee, verdeeld in 5 districten: Doggersbank, Duitse Bocht, Humber, Theems en Dover. Het Scheepsweerbericht wordt twee maal per dag uitgegeven om 10:00 en 22:00 LT en bestrijkt een periode van 24 uur vanaf 09:00 en 21:00 UTC respectievelijk.Het bericht bevat windwaarschuwingen (≥7 Bft) en een verwachting van: de synoptische situatie, de windrichting en windkracht, het weer en zicht voor de bovengenoemde districten. Voor de tijdsaanduiding wordt ‘eerst’ of ‘spoedig’ gebruikt voor een verandering in eerste 4 uur van het tijdsblok, ‘later’ wordt gebruikt voor een verandering in de laatste 4 uur.

Verklaring van de terminologie:

Synoptische situatie

De locatie en bewegingsrichting van de lage- en hogedrukgebieden en de daarbij behorende druk in hPa. Daarnaast wordt ook de locatie en bewegingsrichting van de significante troggen en ruggen genoemd.

Windrichting

Geeft de windrichting aan waar de wind vandaan komt, aangegeven in kompasstreken. Een verandering in de windrichting wordt aangegeven als verwacht wordt dat de windrichting 45 graden of meer verandert.

 • Cyclonaal en Variabel - Veranderlijke windrichting in respectievelijk een lage- en hogedrukgebied.
 • Ruimend - Draaiing van de windrichting met de klok mee.
 • Krimpend - Draaiing van de windrichting tegen de klok in.

Windkracht

De windkracht wordt aangegeven in Beaufort. Het gaat hier om de uurgemiddelde wind. Het toenemen of afnemen van de wind wordt gemeld in de verwachting als verwacht wordt dat de windverandering meer dan 1 Bft is.

Windstoten

- Als er significante windstoten verwacht worden, wordt de uurgemiddelde wind met 1 Bft verhoogd
- Als er significante windstoten bij buien verwacht worden, wordt de term “windstoten bij buien” gebruikt

Weer

Zoals (mot)regen, hagel, sneeuw, onweer, onderkoelde (mot)regen en ijsaanzetting.

Zicht

 • Mist - Zicht minder dan 1000 meter buiten neerslag.
 • Slecht - Zicht tussen 1 en 4 km en beneden  1000 m in neerslag.
 • Matig - Zicht tussen 4 en 10 km.
 • Goed - Zicht meer dan 10 km.
Districten scheepsweerbericht