ShakeMaps archief

Archief van ShakeMaps gepubliceerd door het KNMI

Onderstaande figuren tonen de ShakeMaps van de maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA) in eenheden van %g; de maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in eenheden van cm/s; en de pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in eenheden van %g. Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen. Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door daadwerkelijke grond versnellingen, gemeten op stations in de buurt van het epicentrum van de beving, en met behulp van een Ground Motion prediction Equation (GMPE) op de plekken waar geen stations in de buurt zijn. Deze GMPE is speciaal ontwikkeld voor Groningen.

Meer informatie over ShakeMaps is te vinden op: ShakeMaps Achtergrond. NetCDF gridfiles van de data van de ShakeMaps zijn te downloaden via het KNMI DataCentrum.

ShakeMap per aardbeving