Colloquium

Het KNMI in Amsterdam

apr 25
Wanneer 25 april 2024, aanvang 15:30
Waar Buys Ballotzaal, KNMI, De Bilt

Spreker: A.P.M. (Fons) Baede

Amsterdam, stad van handel, scheepvaart en wetenschap, heeft lange tijd een intensieve band met het KNMI onderhouden. Al vóór de oprichting van het KNMI in 1854 werden er meteorologische waarnemingen gedaan, bijv. door het rond 1685 opgerichte Stadswaterkantoor. Ook storm­waarschuwingen werden vanaf 1860 door dit kantoor gepubliceerd. In 1867 ontwikkelde Buys Ballot de aëroklinoskoop, een signaalmast waarmee op ingenieuze, volgens sommigen te ingewikkelde, wijze stormwaarschuwingen voor de zeevaart werden gegeven. Op diverse plaatsen heeft deze aëroklinoskoop in Amsterdam gestaan. In 1881 kreeg het KNMI een eigen filiaal in Amsterdam met een groot aantal niet uitsluitend meteorologische taken ten dienste van de zeevaart. Het filiaal was gehuisvest aanvankelijk in de Kweekschool voor de Zeevaart aan de Prins Hendrikkade, maar vanaf 1886 tot 1961 in het Gebouw voor Algemene Dienst aan de Oostelijke Handelskade. Na 1961 werden deze taken in stappen overgedragen aan de Gemeentelijke Havendienst. In 1975 werd het prachtige KNMI-gebouw, zoals het Gebouw voor Algemene Dienst in de volksmond bekend stond, afgebroken. Hiermee kwam een einde aan een rijke historie, die in detail zal worden besproken en geïllustreerd.

Het KNMI in Amsterdam

Deze lezing illustreert in detail de lange, intensieve band van het KNMI met en in Amsterdam, stad van wetenschap, industrie en scheepvaart.

 

Curriculum vitae A.P.M. (Fons) Baede

Fons Baede is geboren in 1940. Na zijn studie Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde hij in 1972 op een onderzoek in de experimentele botsingsfysica. Hierna trad hij in dienst van het KNMI waar hij verschillende functies vervulde. Op het KNMI en het Europese Centrum voor Middellange Termijn Weersverwachting in Engeland werkte hij op het gebied van de numerieke weersverwachting. Van 1997 tot zijn pensionering aan het eind van 2002 was hij Directeur Klimaatonderzoek en Seismologie en als zodanig lid van het Management Team. Internationaal was hij Nederlands vertegenwoordiger bij het IPCC en lid van de onderhandelingsdelegatie voor het Klimaatverdrag.

Na zijn pensionering is hij geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van het KNMI. Zo schreef hij samen met collega Kees Dekker een boek over het KNMI tijdens de Tweede Wereldoorlog.