Colloquium

Het Ruisdael Observatorium (Spreker: Pier Siebesma, Tu Delft & KNMI)

nov 15
Wanneer 15 november 2018, aanvang 15:30
Waar Buys Ballotzaal, KNMI

Spreker: Pier Siebesma, Tu Delft & KNMI

Het Ruisdael Observatorium, genoemd naar de 17e-eeuwse landschapsschilder Jacob van Ruisdael, gaat een landelijk meetnetwerk combineren met fijnmazige simulaties met een resolutie van 100 meter, om de atmosfeer boven Nederland zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.

Dit netwerk gaat het vaste meetnetwerk van het KNMI en het RIVM combineren met mobiele sensoren en uitgebreide grondstations om zo de fysische en chemische eigenschappen en processen van de atmosfeer en de interactie met het aardoppervlak zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.  Een van de ankerpunten van het Ruisdael Observatorium is de Cabauw meetlocatie nabij Lopik waar het KNMI al meer dan 45 jaar metingen doet ten behoeve van atmosferisch onderzoek.

Het Ruisdael observatorium is een consortium waarin TU Delft, KNMI, Wageningen University, Universiteit Utrecht, RIVM, ECN, VU Amsterdam, TNO Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen participeren.  NWO heeft eerder dit jaar 18 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit Ruisdael Observatorium te realiseren.

In dit colloquium zal worden ingegaan op hoe het Ruisdael Observatorium eruit zal zien en hoe het gebruikt gaat worden voor een beter begrip van name de kleinschalige atmosferische en chemische processen die zo bepalend zijn voor het weer en klimaat boven Nederland.