Het nut van uitstoot beperken

03 augustus 2023

De effecten van klimaatverandering op lokaal weer, de natuur en het leven van mensen hangt af van hoe groot de wereldwijde temperatuurstijging is. Bij minder temperatuurstijging zullen de veranderingen kleiner zijn, en daardoor zijn ook de negatieve gevolgen kleiner. Dat is ook de reden van alle maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Veranderingen in weer en klimaat 

Hoe het weer verandert door klimaatverandering is op iedere plek op aarde anders. Dat komt bijvoorbeeld doordat plekken dichter of verder van de evenaar af liggen, doordat bodem en planten niet overal hetzelfde zijn, en doordat weerssystemen verschillen. Wat wel bijna overal hetzelfde is, is dat de veranderingen groter zijn wanneer de klimaatverandering groter is. 

Veranderingen in het weer zijn kleiner in een wereld met 1,5 graden temperatuurstijging dan in een wereld met 3 of 4 graden temperatuurstijging. Zo is bijvoorbeeld de opwarming van de warmste dag van het jaar in West-Europa ongeveer dubbel zo groot in een wereld die 3 graden is opgewarmd dan in een wereld die 1,5 graden is opgewarmd (Figuur 1). Hetzelfde geldt voor veranderingen in bodemvocht, wat iets zegt over droogte-gevoeligheid, en voor de verandering in extreme neerslag (Figuur 1). Op de meeste plekken op aarde, en voor de meeste weervariabelen, geldt: hoe groter de wereldwijde klimaatverandering, des te groter de regionale en lokale effecten. 

Gevolgen voor mens en natuur 

Veranderingen in weer en klimaat zijn natuurlijk niet zonder gevolgen. En ook hier geldt dat een kleinere klimaatverandering minder grote risico’s geeft voor mens en natuur.  Er is bijvoorbeeld uitgezocht dat het risico op sterfte als gevolg van hitte en vochtigheid aanzienlijk kleiner is bij 2 graden klimaatverandering dan bij 5 graden klimaatverandering (Figuur 2). Ook de negatieve gevolgen voor voedselproductie, voor de visserij, en zelfs het uitsterven van diersoorten, zijn kleiner in een wereld met minder klimaatverandering.  

Nieuwe KNMI klimaatscenario’s 

In oktober brengt het KNMI de nieuwe nationale klimaatscenario’s voor Nederland uit. Daarin worden de gevolgen van klimaatverandering op het weer in Nederland beschreven. We hebben scenario’s gemaakt voor een wereld met hoge broeikasgasuitstoot, maar ook scenario’s voor een wereld met lage broeikasgasuitstoot. Zo kunnen we zien welk effect het beperken van de uitstoot van broeikasgassen heeft op weersveranderingen in Nederland. 

KNMI-Klimaatbericht door Karin van der Wiel 

Figuur 1 – Figuur uit de samenvatting van het IPCC rapport. Veranderingen in de jaarlijks warmste dag, jaargemiddeld bodemvocht en jaarlijks natste dag bij verschillende niveaus van mondiale opwarming. Bron: IPCC SYR.
Figuur 2 – Figuur uit de samenvatting van het IPCC rapport. Risico’s en impacts van klimaatverandering op mens en natuur, bij verschillende niveaus van mondiale opwarming. Bron: IPCC SYR.

Recente nieuws- en klimaatberichten

 1. Kantelend ijs op Groenland en Antarctica

  Het is mogelijk dat het smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica vrij plots veel snell...

  04 maart 2024 - Klimaatbericht
 2. Betere radarbeelden door regenmetingen van burgers

  In Europa staan zo'n 200 neerslagradars die direct laten zien waar en hoe hard het regent. Een ni...

  04 maart 2024 - Nieuwsbericht
 3. Zulke zachte februaritemperaturen kwamen vroeger niet voor

  Februari 2024 gaat de boeken in als de zachtste februari sinds het begin van de metingen in 1901....

  01 maart 2024 - Klimaatbericht
 4. Zeer zachte, natte, stormachtige en sombere winter

  De winter was zeer zacht met een gemiddelde temperatuur van 6,3 °C graden tegen 3,9 °C normaal. F...

  29 februari 2024 - Nieuwsbericht
Toon alle nieuws- en klimaatberichten