Pauline  Kruiver

Pauline Kruiver

Strategisch Business Manager
R&D Seismologie en Akoestiek

Over mij

Ik ben bij het KNMI verantwoordelijk voor de portefeuille van seismologie en akoestiek. Het KNMI beheert een groot netwerk van seismische monitoringsstations om de natuurlijke en geïnduceerde aardbevingen te registreren. Hiervoor heb ik veel contact met stakeholders, zoals bedrijven die mijnbouwactiviteiten ontplooien, met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met Staatstoezicht op de Mijnen. Mijn andere werkzaamheden richten zich op de uitbreiding van het monitoringsnetwerk en op de aansluiting van lokale netwerken aangelegd door bijvoorbeeld operators op het KNMI netwerk.

Projecten

Veel van onze producten en diensten leveren we aan de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor levering aan andere overheden en voor samenwerking met de markt. Wilt u weten wat die mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Onderzoek

Ik doe vooral onderzoek gerelateerd aan geinduceerde aardbevingen als gevolg van mijnbouwactiviteiten. Onderzoeksonderwerpen zijn de seismische dreiging (seismic hazard), het onderscheid tussen natuurlijke en geïnduceerde aardbevingen en een optimaal ontwerp van het seismische monitoringsnetwerk.