File op de snelweg © Tineke Dijkstra

Mobiliteit

Metingen van het KNMI worden op grote schaal gebruikt om de veiligheid in mobiliteit te bevorderen.

Invloed van het weer

Het KNMI duidt 24 maal 7 uur per week grote hoeveelheden data, afkomstig van allerhande metingen. Op basis van deze continue stroom aan Big Data bieden wij korte- en langetermijnverwachtingen en adviezen. Deze dienen ertoe de veiligheid van het vervoer te bevorderen.

Dagelijks reizen duizenden passagiers door de lucht van A naar B. Goederen worden van de ene plek naar de andere vervoerd per schip, trein of vrachtauto. Iedere dag verplaatsen we ons massaal van onze woning naar ons werk en weer terug.

Mobiliteit is van essentieel belang voor de nationale en wereldeconomie. Weersontwikkelingen – mist, een onweerscel, windvlagen etc. – kunnen soms heel acuut de veiligheid van het weg-, water- en luchtvervoer beïnvloeden. Dit maakt het KNMI een relevante partner voor iedere instantie die zich bezighoudt met veiligheid in mobiliteit.

Hans van Gasteren kijkt door verrekijker naar aanwezigheid vogels vanuit uitkijktoren bij het bureau Natuur van de Koninklijke Luchtmacht
Dankzij de weerradars van het KNMI kan ik de vliegers een nauwkeurige schatting geven van de hoeveelheid vogels in de lucht ” Hans van Gasteren, bureau Natuur van de Koninklijke Luchtmacht
lees het verhaal

Dynamisch verkeersmanagement

De verkeersveiligheid is gebaat bij een vlotte verkeersafwikkeling. Alle geautomatiseerde maatregelen die real time de verkeersafwikkeling reguleren, noemen we samen het dynamisch verkeersmanagement.

Daarin spelen de metingen en weermodellen van het KNMI een belangrijke rol. Hoeveel regen of sneeuw is er gevallen en gaat er nog vallen? Hoe hard waait het en gaat het waaien? Op basis van onze modelberekeningen kunnen we meerdaagse voorspellingen doen die de verkeersveiligheid ten goede komen.

 

Weer en verkeer in de toekomst

Steeds duidelijker voltrekt zich een klimaatverandering. Deze heeft implicaties voor de veiligheid van de vervoersstromen. Wij willen daarop voorbereid zijn en onze partners passende adviezen geven.

 

Betrokken bij onderzoek

 • de aanleg van nieuwe wegen: Voor een veilige mobiliteit is het belangrijk om te weten hoe groot op nieuw aan te leggen wegen de afvoercapaciteit van het hemelwater moet zijn.
 • mogelijkheden van crowdsourcing: Via hun moderne devices leveren burgers het KNMI soms hun metingen van weerparameters aan. Ook kunnen zij ons snel op de hoogte brengen van de gevolgen van extreem weer. Met die informatie kunnen wij de timing van onze waarschuwingen en de methodieken voor weeralarmen verbeteren.
 • mobiliteit per fiets: Data van het KNMI wordt gebruikt om te onderzoeken welke invloed windrichting en -sterkte hebben op het woon-werkverkeer per fiets.  
 • gladheidsbestrijding: Wij doen onderzoek naar een nog adequatere bestrijding van gladheid. Deze moet gerealiseerd kunnen worden door een snellere analyse van de koudemetingen in het wegdek. Een mooi doel zou zijn om die data binnen vijf minuten door te kunnen geven aan onze partner Rijkswaterstaat. De gladheidsbestrijding kan vervolgens snel en gericht plaatsvinden.

 

Dit doet het KNMI

Het KNMI meet veel. De stroom aan Big Data die al deze metingen opleveren, combineren wij met de meetgegevens van onze partners. Zo voegen wij actuele informatie toe die van belang is voor de veiligheid van het vervoer op het water, het spoor, de weg en via de lucht.

 • Foto windmeter

  Klimatologische data

  Ons meteorologisch meetnet verstrekt ieder uur klimatologische data. Deze worden dagelijks gecontroleerd en vervolgens gearchiveerd in het Klimatologisch Informatie Systeem (KIS). Uit de uurgegevens leiden we de gemiddelden, extremen en hoeveelheden per dag af. Zo bouwen we continu aan een informatiebron voor het weer uit het verleden. Op basis van die data leiden we trends af voor de toekomst. Ziet ons weer er dan net zo uit als nu? Hoe ontwikkelen zich de extremen daarin? Zullen we minder mistdagen hebben? Ontwikkelen zich in de zomer meer en heviger buien? Krijgen we zwaardere stormen te verwerken? Allemaal vragen die van belang zijn voor waterbeheerders, weg- en spoorvervoerders en scheepvaart. Veranderingen in trends hebben invloed op mobiliteit.

 • Sneeuw op de weg

  Mobiliteit en neerslag

  Onze radarsystemen verstrekken dagelijks om de vijf minuten data over de neerslagintensiteit. Deze metingen worden per regio geduid. Voor operationeel gebruik kan het KNMI tot op enkele minuten nauwkeurig aangeven waar het wanneer gaat regenen en wanneer die regen weer ophoudt. Dat is belangrijke informatie voor fietsers en ander wegverkeer. Met deze informatie van onze radarsystemen kunnen fileverwachtingen voor de komende spitsperiode worden opgesteld.

 • Bliksem

  Data bliksemontladingen

  In geval van een onweersbui of -complex registreren onze meetsystemen het aantal bliksemontladingen. Dit kan eventueel leiden tot zeer actuele adviezen aan luchtvaart en spoorwegen.

 • Windmeting

  Data atmosfeer

  Verkeer en vervoer hebben baat bij zo nauwkeurig mogelijke kortetermijnverwachtingen. De atmosfeerdata die het KNMI door metingen verkrijgt, zijn daarvoor van groot belang. Door die metingen houden wij het atmosfeermodel voortdurend up-to-date. Dankzij dit actuele model kunnen we de atmosfeer ook tussen twee meetpunten monitoren. Op basis van dit model maken we onze kortetermijnverwachtingen. De continue stroom aan data maken deze verwachtingen steeds nauwkeuriger.

 • Golven

  Golven op de Noordzee

  Het KNMI draagt met metingen van wind en stormen bij aan een veilige scheepvaart op de Noordzee. Windkracht heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van golven. In samenwerking met Rijkswaterstaat bewaken we die ontwikkeling 24 uur per dag. De scheepvaart houden we hiervan voortdurend op de hoogte.

 • Waterstanden (NAP)

  Veiligheidsberichtgeving waterstanden

  Het KNMI verzorgt samen met onze partner Rijkswaterstaat de veiligheidsberichtgeving voor de Noordzee, onze kustgebieden en de routes naar de Nederlandse havens. Op basis van metingen maken we actuele verwachtingen voor de waterstanden op de Noordzee. Is er sprake van een lage waterstand in combinatie met veel wind, dan wordt het lastiger om schepen onze havens binnen te loodsen. De vaargeul biedt hun dan weinig speling. Het loodsen wordt centimeterwerk. Een hoge waterstand maakt dat makkelijker. Maar die hoge waterstand kan wel een nadelig effect hebben op de veiligheid van vooral de kustgebieden.

 • Onweersbui

  Ontwikkeling zware onweersbuien

  Satellietbeelden verstrekken ons veel Big Data. Op basis daarvan kunnen we onder meer de snelle ontwikkeling van een zware onweersbui voorspellen. Belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Veel van onze producten en diensten leveren we aan de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor levering aan andere overheden en voor samenwerking met de markt. Wilt u weten wat die mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Jan Dekker

Strategisch Business Manager

Contact