Uitleg over

Broeikasgas ozon

Troposferisch ozon is een broeikasgas. Het draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast veroorzaakt het smog en dat is slecht voor de gezondheid.

Ozon komt voor zowel in de troposfeer (ruwweg de onderste tien kilometer van de dampkring) als in de stratosfeer (de laag daarboven). De concentratie van troposferisch ozon, een broeikasgas, is toegenomen. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Toename broeikasgas ozon

Het broeikasgas ozon is slecht voor de gezondheid. Het veroorzaakt smog. Dit is een een mengsel van vervuilde lucht, gewoonlijk met verhoogde hoeveelheden koolwaterstoffen, stikstofoxides, ozon, en fijnstof. Gemiddeld over de hele wereld is de hoeveelheid van dit broeikasgas op aarde toegenomen. Sinds de industriële revolutie (eind negentiende eeuw) met 30 procent. De oorzaak van de toename is de uitstoot van verontreinigende stoffen door de mens.

Klimaatverandering

De toename van de concentratie van broeikasgassen versterkt het broeikaseffect van de dampkring. Dit leidt tot een warmer klimaat en meer neerslag. Op grote schaal kunnen wetenschappers deze veranderingen, veroorzaakt door de mens, onderscheiden van natuurlijke klimaatveranderingen.

Meer uitleg over

  • Global Land & Ocean Temperature Anomalies with respect to the 1961-1990 base period (WMO)

    Wereldgemiddelde temperatuur

    Het jaar 2014 is wereldwijd het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1850.
  • Kaart met de verwachte verandering van het lokale zeeniveau in het jaar 2100 ten opzichte van het niveau van 1990 (bron: Slangen et al. 2011)

    Zeespiegelstijging

    In de twintigste eeuw is de zeespiegel ongeveer twintig centimeter gestegen. Voor Nederland is dit één van de belangrijkste gevolgen van de opwarming van het klimaat.
Niet gevonden wat u zocht? Alle uitleg over